POWIATOWE ELIMINACJE OTWP 2019

W dniu 22 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Udział wzięli zwycięzcy eliminacji gminnych OTWP z terenu powiatu kamieńskiego, łącznie blisko 250 uczestników. Turniej był na tyle wyrównany, iż w jednej z kategorii do wyłonienia finalistów trzeba było zorganizować dogrywkę.

Miejsca w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

 

Szkoła Podstawowa (I grupa)

I – Oliwia Przygodzka – SP Wysoka Kamieńska

II – Wiktoria Nowak – SP Dziwnów

III – Dominika Bielawska – SP nr 1 Kamień Pomorski

IV – Oliwia Ujazda – SP nr 1 w Kamieniu Pomorskim

V – Hubert Michałowski – PSP Troszyn

 

Gimnazjum/SP (II grupa)

I – Agata Wyka – SP Golczewo

II – Martyna Stasińska – Gimnazjum Dziwnów

III – Oliwia Nowowiejska – PSP Wolin

IV – Wiktoria Szternal – Gimnazjum Dziwnów

V – Wiktoria Wrzosek – SP Gostyń

 

Szkoła Ponadgimnazjalna (III grupa)

I – Kacper Kononiuk – LO Kamień Pomorski

II – Dominika Raczyńska – LO Kamień Pomorski

III – Weronika Wojciechowska – ZSP Kamień Pomorski

IV – Klaudia Lichocka – ZSP Kamień Pomorski

V – Klaudia Tokarska – LO Szczecin (Wolin)

 

Uczestnikom, zwycięzcom i ich opiekunom należą się serdeczne podziękowania i gratulacje. Nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Starostę Kamieńskiego, Zarząd Powiatowy Związku OSP RP w Kamieniu Pomorskim oraz Nadleśnictwa Międzyzdroje i Gryfice wręczyli: Starosta Józef Malec, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP druh Michał Opowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Roman Pikulski.

Zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się 27 kwietnia br. w Mirosławcu.

 

Tekst: st. kpt. Robert Cyburt

Zdjęcia: st. sekc. Marek Kruczek

Pożar garażu w budynku mieszkalnym

21.03.2019r. o godzinie 21:01 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wpłynęła informacja o pożarze garażu wraz z samochodem w Kamieniu Pomorskim.Z informacji wynikało,że garaż jest połączony z budynkiem mieszkalnym.Dyżurny SKKP do zdarzenia niezwłocznie zadysponował 2 zastępy JRG Kamień Pomorski GBARt i GCBARt oraz 1 zastęp GBARt z OSP KSRG Jarszewo.Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar murowanego garażu i samochodu osobowego ,który znajdował się na zewnątrz.Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,odłączeniu energii elektrycznej od budynku, podaniu dwóch prądów wody na palące się obiekty.W trakcie działań nikt nie został poszkodowany..Działania zakończono.

opracowanie:kpt.Michał Wiaderski KPPSP Kamień Pomorski  zdjęcia:kamienskieinfo

Ćwiczenia przeciwpowodziowe “COFKA 2019”

21.03.2019r od godziny 7:50 rozpoczęły się ćwiczenia przeciwpowodziowe na terenie gminy Kamień Pomorski.W ćwiczeniach brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim oraz terenowe jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kamieńskiego tj. OSP Dziwnów,OSP Troszyn,OSP Jarszewo,OSP Trzebieszewo,OSP Kołczewo,OSP Rozwarowo. Celem ćwiczeń było usprawnienie działań w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia powodziowego na obszarach bezpośrednio zagrożonych w tym przypadku była to miejscowość Grabowo.Ćwiczenia podzielone zostały na dwie części tj.część teoretyczną na której omówiono zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia ,omówiono zasady BHP oraz przedstawiono główne założenia i cele do osiągnięcia, oraz część praktyczną.W  części praktycznej zrealizowano trzy epizody. Pierwszy epizod polegał na zbudowaniu wału przeciwpowodziowego na odcinku 100mb z wykorzystaniem rękawa przeciwpowodziowego oraz worków z piachem.Czynności wykonane w epizodzie miały na celu zabezpieczenie przed przerwaniem wału.Drugi epizod polegał na ewakuacji w jak najkrótszym czasie 100 osób z miejscowości Grabowo drogą wodną w bezpieczne miejsce z wykorzystaniem 3 łodzi ratowniczych.Trzeci  epizod polegał na przepompowaniu wody z terenów zalanych przy użyciu pomp pożarniczych oraz samochodu wężowego zakładając wydajność 10m3 /min. W ćwiczeniach osiągnięto założone cele,które podsumowano na zbiórce.   opracowanie: kpt.Michał Wiaderski  KPPSP Kamień Pomorski       zdjęcia: kamienskieinfo

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – ,, Młodzież Zapobiega Pożarom “

7 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. OTWP ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Dzieci i młodzież wykazują się znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz znajomością historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem OTWP na szczeblu gminy był Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Kamieniu Pomorski wraz z Urzędem Miejskim w Kamieniu Pomorskim. Eliminacje gminne (część pisemna i ustna) odbyły się w trzech  grupach wiekowych, reprezentowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim, Szkoły Podstawowej we Wrzosowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim.  Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy, a także awans do eliminacji powiatowych.  Wyniki eliminacji:

I grupa

I miejsce – LENA BIELAWSKA – SP Nr 1 Kamień Pomorski

II miejsce – OLIWIA UJAZDA – SP Nr 1 Kamień Pomorski

III miejsce – DOMINIKA BIELAWSKA – SP Nr 1 Kamień Pomorski

II grupa

I miejsce – MICHAŁ MIŚKO – – SP Nr 1 Kamień Pomorski

II miejsce – ZUZANNA WAWRZYNIAK – SP Nr 1 Kamień Pomorski

III miejsce – WIKTORIA KOWALSKA – SP Nr 1 Kamień Pomorski

III grupa

I miejsce – KACPER KONONIUK – LO w Kamień Pomorski

II miejsce – DOMINIKA RACZYŃSKA – LO w Kamień Pomorski

III miejsce – WERONIKA BŁĘDOWSKA – LO w Kamień Pomorski

Wszyscy uczestnikom turnieju i opiekunom przygotowującym dzieci i młodzież do eliminacji składamy serdeczne gratulacje. Jednocześnie informujemy, że eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się  22 marca 2019 r. o godz. 1000 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.  Opracowanie: UM Kamień Pomorski                        zdjęcia: UM Kamień Pomorski

Silny sztorm na terenie powiatu kamieńskiego

W dniu 04.03.2019 r. IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym sztormem trzeciego stopnia dla strefy brzegowej – część zachodnia. W dniach 04.03 – 05.03.( do godz. 1300) do SKKP PSP  w Kamieniu Pomorskim wpłynęło 19 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z silnie wiejącym wiatrem. Strażacy PSP i OSP interweniowali na terenie całego powiatu. Działania SP polegały głównie na usunięciu powalonych drzew, które uniemożliwiały ruch po drogach publicznych. Ilość zdarzeń na terenach poszczególnych gmin przedstawia się następująco: Dziwnów – 3 zdarzenia, Golczewo – 2 zdarzenia, Kamień Pomorski – 3 zdarzenia, Międzyzdroje – 2 zdarzenia, Świerzno – 3 zdarzenia, Wolin – 6 zdarzeń.   Opracowanie: st. sekc. Marek Kruczek                                     Zdjęcia: kamienskie.info

Stop pożarom traw

NIE WYPALAJ!!

Brak opadów deszczu oraz słoneczna pogoda w ciągu ostatnich dni powoduje, że do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego  w Kamieniu Pomorskim napływa duża ilość zgłoszeń o pożarach traw, trzcin i nieużytków. W ciągu zaledwie czterech dni na terenie powiatu wybuchło kilka pożarów związanych z wypalaniem traw i nieużytków.

Strażacy apelują o niewypalanie traw, nieużytków, trzcin, ponieważ wbrew panującym opiniom, wypalając trawy wcale nie poprawiamy żyzności gleby, wręcz przeciwnie gleba zostaje wyjałowiona oraz giną w niej żyjące zwierzęta, owady. Wypalając tworzymy realne zagrożenia pożarów dla okolicznych lasów, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych powodując duże straty.

Opracowanie: kpt.Michał Wiaderski KPPSP Kamień Pomorski    zdjęcia:archiwum KPPSP

Przygotowania do OTWP – Młodzież Zapobiega Pożarom

W związku ze zbliżającymi się eliminacjami gminnymi Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom gościliśmy dzieci ze szkoły podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim. Celem spotkania było zapoznanie uczestników turnieju ze sprzętem jakiego używają strażacy podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością przyda się podczas OTWP.  Opracowanie: st. sekc. Marek Kruczek  KP PSP Kamień Pomorski