Wydarzenia

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Zdarzenia w powiecie kamieńskim związane z silnie wiejącym wiatrem

Podczas pełnienia służby w dniach 23 -24października ( do godz. 807)   do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim wpłynęły 23 zgłoszenia o zdarzeniach związanych z  silnie wiejącym wiatrem. W większości działania SP polegały na usunięciu z jezdni powalonych drzew. Ilość zdarzeń na terenie poszczególnych gmin przedstawia się następująco: gmina Dziwnów – 6 zdarzeń, gmina Wolin – 6, gmina Kamień Pomorski – 5 zdarzeń, gmina Golczewo – 3 zdarzenia, gmina Międzyzdroje – 1 zdarzenie, gmina Świerzno – 2 zdarzenia.
opracowanie: st. sekc. Marek Kruczek KP PSP Kamień Pomorski

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym “cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Link do kampanii

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:36483

 

Próbne ewakuacje w szkołach podstawowych

W kilku szkołach podstawowych na terenie naszego powiatu dyrekcje przeprowadziły próbne ewakuacje, które obserwują przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Po ich zakończeniu i przeliczeniu osób ewakuowanych odbywa się ich krótkie omówienie i podsumowanie. Do tej pory ewakuacje odbyły się w:

– Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie,

– Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim,

– Szkole Podstawowej w Stuchowie,

– Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie,

– Szkole Podstawowej w Świerznie,

– Zespole Szkół Publicznych w Golczewie.

opracowanie:st. kpt. mgr Robert Cyburt  KPPSP Kamień Pomorski   zdjęcia:KPPSP Kamień Pomorski

List ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

Jubileusz i wręczenie sztandaru dla OSP Ładzin

W dniu 8 września 2018 r. po mszy świętej przy remizie odbył się uroczysty apel z okazji jubileuszu 70-lecia powstania jednostki oraz wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzinie.

Zaproszonych gości powitał Prezes OSP Ładzin dh Zbigniew Drzewiński. W uroczystościach uczestniczyli: przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego Pan Witold Witkowski, wicestarosta kamieński Pan Marek Matys, zastępca Burmistrza Wolina Pani Małgorzata Wójcik, członek Zarządu Oddział Wojewódzkiego OSP RP dh Szymon Waligóra, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP dh Michał Opowicz, komendant Miejsko-Gminny OSP w Wolinie Pan Marek Piotrowski, zastępca komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim st. kpt. Robert Cyburt. Ponadto w uroczystości wzięli udział fundatorzy sztandaru i społeczeństwo.

Wśród licznych życzeń znalazł się również list gratulacyjny od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego, który odczytał i przekazał na ręce Prezesa OSP Ładzin zastępca Komendanta Powiatowego PSP. Pan Minister napisał m.in.: „Symbolem wartości, którym hołdujecie poprzez codzienną służbę, jest nowy sztandar. Jestem pewny, że zawsze będzie on dla Was powodem do dumy i radości. Niech Wam przypomina, że służąc drugiemu człowiekowi, służycie Ojczyźnie”.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Przydryga KP PSP Kamień Pomorski

Zdjęcia: KP PSP Kamień Pomorski