Wydarzenia

Nawałnica nad powiatem kamieńskim

Od godzin popołudniowych w dniu 17.09.2019 r. do godzin rannych dnia następnego tj.18.09.2019 r do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wpłynęło 31 informacji o powalonych drzewach i połamanych gałęziach,które utrudniały komunikację na drogach i chodnikach.W działaniach związanymi z usuwaniem skutków nawałnicy brały udział zastępy PSP Kamień Pomorski, PSP Międzyzdroje oraz jednostki OSP powiatu kamieńskiego.Najwięcej zdarzeń odnotowano w pasie nadmorskim tj. w gminach Wolin,Międzyzdroje,Dziwnów.Ponadto do SKKP w dniu 17.09. wpłynęły zgłoszenia o pożarze szkoły oraz o wypadku drogowym w miejscowości Wolin.

opracowanie:kpt.Michał Wiaderski KPPSP Kamień Pomorski zdjęcia:kamienskieinfo

Pożar Szkoły Podstawowej w Świerznie

17.09.2019 roku o godzinie 13:43 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wpłynęła informacja drogą telefoniczną o silnym zadymieniu w budynku szkoły podstawowej w Świerznie.Zgłaszającym był dyrektor placówki,który przekazał informację,że cały budynek jest zadymiony,a pożar prawdopodobnie jest nad klasą informatyczną na poddaszu,rozpoczęła się ewakuacja uczniów , personelu oraz mienia.Dyżurny SKKP po zebraniu informacji natychmiast zadysponował do zdarzenia 4 zastępy z JRG Kamień Pomorski tj.GBARt,GCBARt,SHD-25 oraz SLRR z dowództwem JRG.Dodatkowo w pierwszym rzucie zadysponował 1 zastęp GBARt z OSP KSRG Świerzno,2 zastępy GBARt i GBA z OSP KSRG Gostyń,1 zastęp GCBARt z OSP KSRG Trzebieszewo oraz 1 zastęp GBA z OSP Stuchowo.Po dotarciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR) przekazał informację drogą radiową ,że pali się poddasze kompleksu szkolnego,zagrożone są kolejne budynki,występuje silne zadymienie, a ogień wydostaje się powyżej dachu.Z informacji przekazanych przez KDR wynikało,że w budynku nie ma osób poszkodowanych,wszystkie osoby opuściły budynek i znajdują się pod opieką dytekcji szkoły(65 usczniów oraz 10 osób personelu szkoły).KDr poprosił o dodatkowe siły i środki.Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ,wprowadzenia do środka budynku 1 roty gaśniczej( wyposażonej w sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz burzący tj.łom,pilarka) oraz podania 1 prądu gaśniczego na dach budynku.Po przybyciu na miejsce zdarzenia sił i środków pierwszego rzutu do działań wewnątrz wprowadzono kolejne 2 roty gaśnicze i podano dodatkowo prąd wody na dach  z drabiny mechanicznej.KDR na miejscu podjął decyzję o utworzeniu odcinków bojowych i polecił SKKP zadysponowanie dodatkowych sił.Dyżurny SKKP zadysponował dodatkowo SDH-25 z JRG Gryfice, GBARt z OSP KSRG Dziwnów,GBA z Wojskowej Straży Pożarnej Dziwnów, GCBM(cysterna) z JRG Kamień Pomorski,GCBM(cysterna) z OSP KSRG Jarszewo oraz GBA z OSP Mechowo.Po przybyciu kolejnych sił KDR utworzył1 odcinek bojowy od frontu szkoły, drugi odcinek od tyłu budynku,gzie skupiono się nad obroną przyległych budynków hali sportowej oraz budynku wczesnoszkolnego ,gdzie zaczynał przedostawać się ogień(OSP Gostyń,Dziwnów,JRG oraz WSP Dziwnów) oraz trzeci na rzece Stuchowska Struga celem zorganizowania punktu czerpania wody(OSP Mechowo).Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój pożaru i braku możliwości dotarcia do źródła ognia od wewnątrz podjęto decyzję o wprowadzeniu kolejnych 2 rot gaśniczych drugą klatką schodową w celu dotarcia do wyłazu dachowego,przez który będzie możliwość wyjścia na dach.Po dotarciu rot na dach przystapiono do lokalizacji najwyższej temperatury dachu wykorzystując do tego kamery termowizyjne(JRG,OSP Świerzno oraz OSP Gostyń).Po zlokalizowaniu najwyższej temperatury przystąpiono do wykonania 3 otworów w dachu wykorzystując do tego piły ratownicze oraz piły do betonu i stali.Po wykonaniu otworów roty gaśnicze wprowadziły na poddasze 2 prądy gaśnicze tym samym lokalizując ognisko pożaru.Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do zabezpieczenia budynku szkoły przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.Dodatkowo  za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie poproszono o zadysponowanie zastępu OSP Niechorze(powiat gryficki),który na wyposażeniu posiada specjalny odkurzacz do wypompowywania wody ,w celu zminimalizowania skutków działań gaśniczych na niższych poziomach.
opracowanie:kpt.Michał Wiaderski KPPSP Kamień Pomorski     zdjęcia: kamienskieinfo

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

List Sekretarza Stanu
słowo wstępne1
tryb i zasady
wniosek1

Pobierz wniosek

wniosek wypełniony 2

Pożar zboża i lasu

29.07.2019 r. o godzinie 12:15 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wpłynęła informacja o pożarze ścierniska na polu w miejscowości Rekowo gm.Kamień Pomorski.Z informacji wynikało,że pożarem objęte jest ok 1 ha ścierniska,a w bezpośrednim zagrożeniu jest zboże na pniu i pobliski las.Dyżurny SKKP do zdarzenia  w pierwszym rzucie niezwłocznie zadysponował 2 zastępy GBARt i GCBARt z JRG Kamień Pomorski, 2 zastępy GBARt i GCBM z OSP KSRG Jarszewo oraz 1 zastęp GBA z OSP Stawno.Po dotarciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR) przekazał informację do SKKP,że ogniem objęte jest już ok.5 ha ścierniska oraz ok 5 ha zboża na pniu, ogień w szybkim tempie podsycany wiatrem kieruje się w stronę lasu.Dyżurny SKKP w drugim rzucie zadysponował kolejne siły i środki tj. 2 zastępy GCBARt i GCBA z OSP KSRG Trzebieszewo, GCBM(cysterna)z JRG Kamień Pomorski,2 zastępy GBARt i GCBM z OSP KSRG Wolin,2 zastępy GBARt i GLM-16 z OSP Rozwarowo,GCBARt z OSP KSRG Troszyn, GBARt z OSP Kozielice, GBARt z OSP KSRG Wysoka Kamieńska.O pożarze poinformowano służby leśne z poleceniem zadysponowania samolotów gaśniczych DROMADER w celu obrony lasu.W trakcie prowadzenia działań gaśniczych w miarę przybywania sił KDR polecił utworzenie buforu wody na drodze wojewódzkiej 107 z wykorzystaniem GCBM18/8 z JRG oraz GCBM 9,5/20 z OSP Wolin i  zbudowanie punktu czerpania wody na rzece Wołczenica  w miejscowości Rekowo z wykorzystaniem zastępu GLM-16 z OSP Rozwarowo. Przybyłe na miejsce samoloty gaśnicze dokonały 8 zrzutów wody na palący się las i płonące zboże.W wyniku pożaru spłonęło ok.100 ha zboża na pniu oraz 0,5 ha poszycia leśnego.Na czas prowadzenia działań gaśniczych zamknięto ruch drogowy ze względu na bardzo duże zadymienie oraz możliwość przerzutu ognia na kolejny obręb leśny.
opracowanie: kpt.Michał Wiaderski KPPSP Kamień Pomorski    zdjęcia: kamienskienfo, ikamien

Lampiony szczęścia stwarzają zagrożenie pożarowe

Lampiony należy traktować jak otwarte źródła ognia, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą przemieszczać się na wysokość kilkuset metrów oraz na odległość kilku kilometrów. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość zapalenia się materiału tworzącego powłokę lampionu. Osoba podpalająca materiał palny przeznaczony do podgrzewania powietrza w lampionie nie jest w stanie przewidzieć, jakim torem będzie przemieszczał się lampion oraz w jakim czasie wypali się paliwo w lampionie. W instrukcjach obsługi lampionów umieszczane są zapisy m. in. o nie stosowaniu ich na terenach, które mogą łatwo ulec zapaleniu tj. łąki i lasy, co ze względu na nieprzewidywalność toru lotu wynikająca ze zmiennych warunków atmosferycznych szczególnie w rozkładzie pionowym jest niewykonalne. Na terenie Polski miały miejsce liczne zdarzenia, w szczególności pożary których przyczyną były wypuszczone lampiony.

 

Z formalnego punktu widzenia na podstawie § 4 pkt. 1. ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zabronione jest m. in. rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów. Z kolei zgodnie z § 41 ust. 3. ww. rozporządzenia zabronione jest używanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych, a w świetle z § 40 ust. 1 wymienionego rozporządzenia w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. Powyższe przepisy powinny być uwzględnione w kontekście używania rozpatrywanych lampionów, co w zasadzie w kontekście zaistniałych pożarów, powoduje niedopuszczeni ich stosowania.

Odnosząc się do możliwych sankcji niewłaściwego posługiwania się z otwartym ogniem to zgodnie z art. 82 § 1. ust. 1) ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Chińskie lampiony latające, które ostatnio stały się bardzo popularne na terenie UE, stwarzają poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób. Wiele krajów członkowskich Wspólnoty zakazało wprowadzania na rynek przedmiotowych produktów z uwagi na zagrożenie pożarowe, jakie powodują dla ludzi i mienia, a także zagrożenia jako obiekty latające dla ruchu lotniczego. W Wielkiej Brytanii zarówno straż pożarna, jak i związki rolnicze wnioskowały o zakazanie wprowadzania na rynek chińskich lampionów latających. Na terenie Austrii i w kilku landach w Niemczech prawnie zabrania się sprzedaży, dystrybucji i stosowania lampionów.

Reasumując, mając na uwadze faktyczne zagrożenie powstania pożaru m. in. łąk, łanów zbóż, lasów oraz zabudowań, a tym samym zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt stwarzane przez chińskie lampiony latające jesteśmy na stanowisku, iż używanie przedmiotowych lampionów powinno zostać wprost prawnie zabronione.

W powiecie kamieńskim na przełomie ostatnich 5 lat odnotowano kilka zdarzeń z udziałem lampionów szczęścia, które powodowały pożary w lasach, na polach, w zabudowaniach gospodarskich. Tylko w lipcu br. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w jednym dniu tj. 13 lipca odnotowało dwa pożary na terenach zabudowanych w Międzyzdrojach. W obu przypadkach pożary spowodowane były lampionami szczęścia. Pierwszy pożar dotyczył lokalu gastronomicznego na molo w Międzyzdrojach, gdzie od spadającego lampionu zaczął tlić się dach powodując duże zadymienie. Dzięki szybkiej interwencji pracowników i strażaków z Posterunku PSP Międzyzdroje lokal nie spłonął. Drugie zdarzenie dotyczyło pożaru poddasza w budynku 3 kondygnacyjnym jeszcze niezamieszkałym. Ogień pojawił się na balkonie 3 kondygnacji i błyskawicznie przedostał się na poddasze. W  momencie przybycia jednostek straży pożarnej ogniem objęte było ¾ powierzchni dachu. Na szczęście w tych przytoczonych przykładach obyło się bez osób poszkodowanych, lecz nie obyło się bez strat materialnych.

Dodatkowo należy zauważyć, że na terenie niemal całego kraju utrzymuje się susza, która powoduje, że w lasach oraz na polach uprawnych wilgotność spadła poniżej wilgotności kartki papieru. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu kamieńskiego oraz osób przebywających na terenie naszego nadmorskiego powiatu o roztropność w posługiwaniu się ogniem otwartym oraz o nie używanie tzw. lampionów szczęścia, ponieważ powoduje to ogromne zagrożenie pożarowe oraz bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego oraz mienia.

Opracowano na podstawie materiałów Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP oraz KP PSP Kamień Pomorski.

Źródło zdjęć: Radio Szczecin, KP PSP Kamień Pomorski

Autor tekstu: kpt. Michał Wiaderski

Apel o pomoc finansową

Bezpieczne sprawianie i wykorzystanie skokochronu