Wydarzenia

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

List Sekretarza Stanu
słowo wstępne1
tryb i zasady
wniosek1

Pobierz wniosek

wniosek wypełniony 2

Pożar zboża i lasu

29.07.2019 r. o godzinie 12:15 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wpłynęła informacja o pożarze ścierniska na polu w miejscowości Rekowo gm.Kamień Pomorski.Z informacji wynikało,że pożarem objęte jest ok 1 ha ścierniska,a w bezpośrednim zagrożeniu jest zboże na pniu i pobliski las.Dyżurny SKKP do zdarzenia  w pierwszym rzucie niezwłocznie zadysponował 2 zastępy GBARt i GCBARt z JRG Kamień Pomorski, 2 zastępy GBARt i GCBM z OSP KSRG Jarszewo oraz 1 zastęp GBA z OSP Stawno.Po dotarciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR) przekazał informację do SKKP,że ogniem objęte jest już ok.5 ha ścierniska oraz ok 5 ha zboża na pniu, ogień w szybkim tempie podsycany wiatrem kieruje się w stronę lasu.Dyżurny SKKP w drugim rzucie zadysponował kolejne siły i środki tj. 2 zastępy GCBARt i GCBA z OSP KSRG Trzebieszewo, GCBM(cysterna)z JRG Kamień Pomorski,2 zastępy GBARt i GCBM z OSP KSRG Wolin,2 zastępy GBARt i GLM-16 z OSP Rozwarowo,GCBARt z OSP KSRG Troszyn, GBARt z OSP Kozielice, GBARt z OSP KSRG Wysoka Kamieńska.O pożarze poinformowano służby leśne z poleceniem zadysponowania samolotów gaśniczych DROMADER w celu obrony lasu.W trakcie prowadzenia działań gaśniczych w miarę przybywania sił KDR polecił utworzenie buforu wody na drodze wojewódzkiej 107 z wykorzystaniem GCBM18/8 z JRG oraz GCBM 9,5/20 z OSP Wolin i  zbudowanie punktu czerpania wody na rzece Wołczenica  w miejscowości Rekowo z wykorzystaniem zastępu GLM-16 z OSP Rozwarowo. Przybyłe na miejsce samoloty gaśnicze dokonały 8 zrzutów wody na palący się las i płonące zboże.W wyniku pożaru spłonęło ok.100 ha zboża na pniu oraz 0,5 ha poszycia leśnego.Na czas prowadzenia działań gaśniczych zamknięto ruch drogowy ze względu na bardzo duże zadymienie oraz możliwość przerzutu ognia na kolejny obręb leśny.
opracowanie: kpt.Michał Wiaderski KPPSP Kamień Pomorski    zdjęcia: kamienskienfo, ikamien

Lampiony szczęścia stwarzają zagrożenie pożarowe

Lampiony należy traktować jak otwarte źródła ognia, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą przemieszczać się na wysokość kilkuset metrów oraz na odległość kilku kilometrów. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość zapalenia się materiału tworzącego powłokę lampionu. Osoba podpalająca materiał palny przeznaczony do podgrzewania powietrza w lampionie nie jest w stanie przewidzieć, jakim torem będzie przemieszczał się lampion oraz w jakim czasie wypali się paliwo w lampionie. W instrukcjach obsługi lampionów umieszczane są zapisy m. in. o nie stosowaniu ich na terenach, które mogą łatwo ulec zapaleniu tj. łąki i lasy, co ze względu na nieprzewidywalność toru lotu wynikająca ze zmiennych warunków atmosferycznych szczególnie w rozkładzie pionowym jest niewykonalne. Na terenie Polski miały miejsce liczne zdarzenia, w szczególności pożary których przyczyną były wypuszczone lampiony.

 

Z formalnego punktu widzenia na podstawie § 4 pkt. 1. ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zabronione jest m. in. rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów. Z kolei zgodnie z § 41 ust. 3. ww. rozporządzenia zabronione jest używanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych, a w świetle z § 40 ust. 1 wymienionego rozporządzenia w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. Powyższe przepisy powinny być uwzględnione w kontekście używania rozpatrywanych lampionów, co w zasadzie w kontekście zaistniałych pożarów, powoduje niedopuszczeni ich stosowania.

Odnosząc się do możliwych sankcji niewłaściwego posługiwania się z otwartym ogniem to zgodnie z art. 82 § 1. ust. 1) ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Chińskie lampiony latające, które ostatnio stały się bardzo popularne na terenie UE, stwarzają poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób. Wiele krajów członkowskich Wspólnoty zakazało wprowadzania na rynek przedmiotowych produktów z uwagi na zagrożenie pożarowe, jakie powodują dla ludzi i mienia, a także zagrożenia jako obiekty latające dla ruchu lotniczego. W Wielkiej Brytanii zarówno straż pożarna, jak i związki rolnicze wnioskowały o zakazanie wprowadzania na rynek chińskich lampionów latających. Na terenie Austrii i w kilku landach w Niemczech prawnie zabrania się sprzedaży, dystrybucji i stosowania lampionów.

Reasumując, mając na uwadze faktyczne zagrożenie powstania pożaru m. in. łąk, łanów zbóż, lasów oraz zabudowań, a tym samym zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt stwarzane przez chińskie lampiony latające jesteśmy na stanowisku, iż używanie przedmiotowych lampionów powinno zostać wprost prawnie zabronione.

W powiecie kamieńskim na przełomie ostatnich 5 lat odnotowano kilka zdarzeń z udziałem lampionów szczęścia, które powodowały pożary w lasach, na polach, w zabudowaniach gospodarskich. Tylko w lipcu br. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w jednym dniu tj. 13 lipca odnotowało dwa pożary na terenach zabudowanych w Międzyzdrojach. W obu przypadkach pożary spowodowane były lampionami szczęścia. Pierwszy pożar dotyczył lokalu gastronomicznego na molo w Międzyzdrojach, gdzie od spadającego lampionu zaczął tlić się dach powodując duże zadymienie. Dzięki szybkiej interwencji pracowników i strażaków z Posterunku PSP Międzyzdroje lokal nie spłonął. Drugie zdarzenie dotyczyło pożaru poddasza w budynku 3 kondygnacyjnym jeszcze niezamieszkałym. Ogień pojawił się na balkonie 3 kondygnacji i błyskawicznie przedostał się na poddasze. W  momencie przybycia jednostek straży pożarnej ogniem objęte było ¾ powierzchni dachu. Na szczęście w tych przytoczonych przykładach obyło się bez osób poszkodowanych, lecz nie obyło się bez strat materialnych.

Dodatkowo należy zauważyć, że na terenie niemal całego kraju utrzymuje się susza, która powoduje, że w lasach oraz na polach uprawnych wilgotność spadła poniżej wilgotności kartki papieru. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu kamieńskiego oraz osób przebywających na terenie naszego nadmorskiego powiatu o roztropność w posługiwaniu się ogniem otwartym oraz o nie używanie tzw. lampionów szczęścia, ponieważ powoduje to ogromne zagrożenie pożarowe oraz bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego oraz mienia.

Opracowano na podstawie materiałów Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP oraz KP PSP Kamień Pomorski.

Źródło zdjęć: Radio Szczecin, KP PSP Kamień Pomorski

Autor tekstu: kpt. Michał Wiaderski

Apel o pomoc finansową

Bezpieczne sprawianie i wykorzystanie skokochronu

III Piknik Strażacki OSP Międzyzdroje 2019

Realizując podstawowe działania statutowe: ochrona życia, zdrowia i mienia oraz informowanie o zagrożeniach i sposobach zapobiegania Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje zorganizowała w dniu 13.07.2019 roku III Piknik Strażacki OSP Międzyzdroje.

W pikniku wzięła udział także Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Międzyzdroje, Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim i Komisariatu Policji w Międzyzdrojach, Pomorski Dywizjon Straży Granicznej Świnoujście, Zachodniopomorski Oddział Ruchu Drogowego z Koszalina, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Zachodniopomorskiego Oddziału Ruchu Drogowego z Koszalina na którym była możliwość  skorzystania
z symulatora zderzeń, gdzie przy prędkości około 30 km/h dochodziło do nagłego wyhamowana (symulującego zderzenie). Większość osób, które skorzystały z tego urządzenia stwierdzała, że już zawsze będzie zapinała pasy w czasie jazdy.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pojazdu GBARt Posterunku PSP Międzyzdroje oraz łodzi ratowniczej, a także pojazdu oraz łodzi Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu. Dzieci ustawiały się w kolejce aby moc choć przez chwile przymierzyć hełm i posiedzieć w „wozie strażackim” czy na łodzi Strażników Granicznych. Strażacy Jednostki Ochotniczej Straży  Pożarnej przygotowali także gry
i zabawy dla dzieci. W trakcie pikniku można było skorzystać ze  szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanego przez druhów z OSP Międzyzdroje, dodatkowo funkcjonariusze Policji korzystając z okazji propagowali bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży. Najmłodsi uczestnicy pikniku dzięki uprzejmości OSP Gostyń mogli poczuć się prawdziwymi strażakami i ugasić „ pożar”. Duża liczba osób skorzystała także z możliwości oddania krwi w krwiobusie należącym do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina.

W trakcie pikniku dodatkowo omówiono zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą w ramach akcji „BEZPIECZNE WAKACJE” realizowaną przez Państwową Straż Pożarną.

Podczas pikniku można było skosztować przepysznej grochówki strażackiej, dań
z grilla ciast upieczonych przez druhny oraz druhów OSP Międzyzdroje a także schłodzić się zimnym piwkiem. Jak [przystało na prawdziwy piknik organizowany przez ochotniczą straż nie mogło także zabraknąć tańców i szaleństw przy muzyce tanecznej.

W tym roku jednym z głównych celów naszej zbiorki było uzyskanie środków na zakup GBA ( średniego pojazdu ratowniczego ) oraz wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka. Kwota jaką udało nam się uzbierać to 2 250 zł. Dziękujemy Wszystkim obecnym na pikniku za wsparcie naszej jednostki bardzo dziękujemy.

Jako organizator Ochotnicza Straż Pożarna Międzyzdroje pragnie podziękować partnerom, którzy wparli nas swoimi siłami w dniu trwania pikniku. Szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu Miasta Międzyzdroje, KP PSP w Kamieniu Pomorskim,
PSP Międzyzdroje, KPP  w Kamieniu Pomorskim, KP w Międzyzdrojach,
PdSG Świnoujście,  MDK Międzyzdroje, ZORD Koszalin, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina, OSP Gostyń, ZOŚ Międzyzdroje.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, zapraszamy Was oraz Wasze rodziny za rok – druhny oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej Międzyzdroje.

Opracowanie: dh. Anna Wodnicka OSP Międzyzdroje

Zdjęcia: dh. Anna Wodnicka  OSP Międzyzdroje

 

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP