Wydarzenia

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy

W dniu 23.01.2019 r.  o godzinie 08:54do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wpłynęła wiadomość o wypadku drogowym na drodze pomiędzy Golczewem,a Wysoką Kamieńską w miejscowości Kolonia Kłęby.Z informacji przekazanych od zgłaszającego dyżurny dowiedział się o zderzeniu dwóch samochodów osobowych,lecz zgłaszający nie był w stanie podać czy są osoby poszkodowane.Dyżurny SKKP do zdarzenia niezwłocznie zadysponował 1 zastęp GBARt z OSP KSRG Golczewo, 3 zastępy GBARt,GCBARt,SLRR z JRG Kamień Pomorski oraz powiadomił o zdarzeniu Państwowe Ratownictwo Medyczne.Po dotarciu zastępów ratowniczych do miejsca zdarzenia okazało się, że samochody osobowe zderzyły się na prostym odcinku drogi,w wyniku czego zostały kompletnie zniszczone.W wyniku zderzenia osoby oraz zwierzęta(psy w obydwóch pojazdach)  podróżujące pojazdami nie doznały obrażeń i nie wymagały hospitalizacji.   opracowanie: kpt.Michał Wiaderski KPPSP Kamień Pomorski          zdjęcia: archiwum PSP Kamień Pomorski

Żałoba narodowa po śmierci Prezydenta Gdańska

Żałoba narodowa w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza będzie obowiązywać od piątku od godziny 17.00 do soboty do godziny 19.00. W czasie żałoby narodowej flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu

Życzenia ministra Joachima Brudzińskiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP powiatu kamieńskiego

W dniu 01.12.2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim odbył się egzamin, który zakończył kurs uzupełniający z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Szkolenie było dedykowane przede wszystkim dla druhów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe przed wejściem w życie nowego programu szkoleń w 2015 roku. Podczas szkolenia przeprowadzono zajęcia teoretyczne. Następnym etapem były zajęcia praktyczne podczas, których ćwiczono prawidłowe posługiwanie się hydraulicznymi narzędziami ratowniczymi, zapoznano z prawidłowym organizowaniem akcji ratownictwa technicznego oraz z metodami uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów.
Szkolenie z pozytywnym wynikiem ukończyło 29 strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kamieńskiego.
Opracowanie: st. sekc. Marek Kruczek                           zdjęcia: st. sekc. Marek Kruczek

Odprawa kadry kierowniczej KP PSP w Kamieniu Pomorskim z jednostkami OSP powiatu kamieńskiego

W dniu 14.11.2018 r. odbyła się odprawa kadry kierowniczej KP PSP w Kamieniu Pomorskim z przedstawicielami jednostek OSP powiatu kamieńskiego. Po przywitaniu gości przez Komendanta Powiatowego zapoznano wszystkich z ogólnopolską kampanią edukacyjno – informacyjną ,, Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa “. Następnie omówiono temat dotyczący wydatków na potrzeby remontowe strażnic jednostek OSP, organizacji szkoleń, ćwiczeń i oraz bezpieczeństwa ratowników podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

W odprawie udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Kamieniu Pomorskim mł. bryg. Roman Pikulski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Robert Cyburt, Zastępca Dowódcy JRG kpt. Michał Wiaderski, st. technik ds. operacyjno – szkoleniowych st. sekc. Marek Kruczek oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kamieniu Pomorskim dh Michał Opowicz.

 

Opracowanie: st.sekc. Marek Kruczek      zdjęcia: st.sekc. Marek Kruczek

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Wyniki IV etapu naboru

Download (PDF, 146KB)