Struktura KP

KIEROWNICTWO KP PSP w KAMIENIU POMORSKIM:

Komendant Powiatowy PSP – bryg. mgr Roman Pikulski (nr tel. 913275611)


Zastępca Kom. Powiatowego PSP – mł. bryg. mgr Robert Cyburt (nr tel. 913275612)


Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim

st. kpt. Michał Wiaderski (nr tel. 91 3275627)


Obsada komórek organizacyjnych:


1.      Wydział ds. operacyjno szkoleniowych i łączności oraz BHP:  st.technik ds. Operacyjno- Szkoleniowych mł.ogn. mgr Marek Kruczek (nr tel. 91  3275619)


2.   Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP)
(tel. 998-na terenie powiatu, 91 3275610)
st. kpt. Waleria Wójcik, st. kpt. mgr Maciej Kwiecień, st. ogn. mgr Joanna Rucińska,
st. ogn. mgr inż. Dawid Szymanek, mł. asp. Piotr Paradowski, mł. ogn. Mariusz Janiszewski


3.     Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych
mł. asp. Mariusz Grochowski (nr tel. 91 3275617)


4.      Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych– sekc. mgr Ewelina Kędzierska (nr tel. 91  3275613)


5.       Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych główna księgowa –  mgr Jolanta Materka (nr tel. 91  3275615 )


6.     Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich- technicznych st.ogn. mgr  Renata Skierska ( nr  tel. 91- 3275614)


7.    JRG PSP Kamień Pomorski i Posterunek w Międzyzdrojach
Dowódca JRG – mł. bryg. mgr Krzysztof Przydryga  (nr  tel. 91 3275626)
Zastępca dowódcy JRG – st. kpt. Michał Wiaderski (nr  tel. 91 3275627)