Historia

Zdanie obowiązków

Po 27 latach służby i 12 latach pełnienia funkcji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim mł.bryg.mgr Stanisław Misztela zdał obowiązki służbowe i pożegnał się ze służbą.

W poniedziałek, 27 lutego 2012 r., odbyło się pożegnanie mł. bryg. mgr Stanisława Miszteli, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Na uroczystym apelu, po 27 letniej służbie, mł. bryg.Stanisław Misztela zdał obowiązki i pożegnał się ze służbą, współpracownikami oraz wszystkimi, z którymi współpracował na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W uroczystości, która odbyła się na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, uczestniczyli goście w osobach: Pana Tomasza Konstantego Oświęcimskiego- Posła na Sejm RP,st. bryg. mgr inż. Henryka Cegiełki – Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,Starosty Powiatu kamieńskiego Pani Beaty Kiryluk.Na uroczysty apel przybyli liczni przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu kamieńskiego, szefowie służb powiatowych oraz instytucji i podmiotów współdziałających i współpracujących, a także druhowie OSP i emeryci. Strona służbowa była reprezentowana przez kadrę kierowniczą KW PSP w Szczecinie, komendantów miejskich i powiatowych PSP z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz kadrę i strażaków KP PSP w Kamieniu Pomorskim.

Pan mł.bryg. Stanisław Misztela swoją służbę rozpoczął 01.09.1985 roku w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu jako kadet,po dwuletniej nauce od 01.08.1987 roku pierwszą jednostką pracy była KR SP Świnoujście, gdzie zajął stanowisko dowódcy plutonu, a od 01.07.1992 roku,powierzono mu kierowanie Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Międzyzdrojach jako dowódca JRG.Po zmianach administracyjnych( utworzenie powiatów ) w 1999 roku mł.bryg.Stanisław Misztela rozpoczął pracę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, gdzie od 01.10.1999 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego piastując je do końca swojej służby. W trakcie pełnienia swojej służby został wyróżniony w 2008 roku m.in.nagrodą ,,Kamieńskiego Żurawia Olimpijskiego” w kategorii Inwestora Roku Powiatu Kamieńskiego. Nagroda przyznawana jest dla osób lub instytucji, które swoją działalnością społeczną, kulturalną, biznesową przyczyniają się do rozwoju Powiatu Kamieńskiego. Wszyscy, którzy przybyli na uroczyste pożegnanie, w serdecznych słowach dziękowali mł. bryg.Stanisławowi Miszteli za osiągnięcia, współpracę i wzorowe wykonywanie obowiązków. Wszyscy zgodnie życzyli, na nowym etapie życia, mł. bryg. Stanisławowi Miszteli zdrowia, szczęścia oraz, aby czas emerytury umożliwiał realizację własnych planów i zamierzeń. Pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim od dnia 28 lutego br., Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, powierzył dotychczasowemu Zastępcy Komendanta- st.kpt.mgr.Tomaszowi Weremczukowi.

Pożar budynku socjalnego 13 kwietnia 2009 r.