Struktura własności

 
1.   Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorski
      jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy
      Państwowej Straży Pożarnej. Jest on przekazywany lub zbywany na zasadach
      określonych w odrębnych przepisach.
2.  Komenda Powiatowa PSP prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad
     określonych w odrębnych przepisach.
3.  Komendant Powiatowy PSP realizuje akredytywy finansowe według zasad
     określonych odrębnymi przepisami.

Strona główna BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona KPPSP Kamień Pom.
baner