Tryb działania

Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim działa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz.1204). jako urząd administracji zespolonej.

Pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pracują codziennie w godz. 7.30 – 15.30 z wyjątkiem sobót i niedziel  oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona KPPSP Kamień Pom.

baner