Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i  zasady udostępniania danych w nich zawartych
  

Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry:
 
– rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
– rejestr mandatów przyjętych i wydanych,
– rejestr skarg i wniosków,
– ewidencja pieczęci i stempli,
– „Książka kontroli”,
– ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
– rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
– rejestr osób korzystających z akt w pomieszczeniu archiwum,
– rejestr akt wypożyczonych na zewnątrz.
 

Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona KPPSP Kamień Pom.

baner