Organy i osoby

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wykonuje na terenie powiatu w imieniu starosty zadania i kompetencje określone w ustawach.
Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje i odwołuje komendant wojewódzki po zasięgnięciu opinii starosty.
W razie niezajęcia stanowiska lub niezaakceptowania zgłoszonej kandydatury na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, w terminie 30 dni od dnia jej przedstawienia staroście, przedstawia się niezwłocznie kolejną kandydaturę. W przypadku braku porozumienia w stosunku do tej kandydatury w terminie 14 dni od dnia jej przedstawienia staroście, na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołuje wskazanego przez wojewodę oficera Państwowej Straży Pożarnej.
Zastępców komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek komendanta powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej.
Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim jest:
· mł. bryg. mgr Roman Pikulski
Zastępcą Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim jest:
·mł. bryg. mgr Robert Cyburt

Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona KPPSP Kamień Pom.

baner