Adresy i telefony

DANE TELEADRESOWE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAMIENIU POMORSKIM

ADRES:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7d   72-400 Kamień Pomorski

WYKAZ TELEFONÓW KW PSP W KAMIENIU  POMORSKIM

Centrala :        (091) 3275610

Sekretariat :     (091) 3275613

Fax. (091) 3820132

email kp.kamien@szczecin.kwpsp.gov.pl

Komendant Powiatowy PSP – mł. bryg. mgr Roman Pikulski 

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP -kpt. Michał Wiaderski


Zastępca Kom. Powiatowego PSP –mł. bryg. mgr Robert Cyburt


Obsada komórek organizacyjnych:


1.      Wydział ds. operacyjno szkoleniowych i łączności oraz spraw obronnych i ochrony informacji
niejawnych:

mł.ogn. mgr Marek Kruczek (nr tel. 91  3275619) , inż. Ireneusz Guglas (nr tel. 91  3275616) 


2.      Powiatowe Stanowisko Kierowania (PSK) (tel. 998-na terenie powiatu)

st.ogn. mgr Joanna Rucińska
kpt. Waleria Wójcik                                                                                   
st.ogn. Artur Rzetecki
st.ogn.mgr inż.Dawid Szymanek                                                                                                                                                                                                                                                                                   st.kpt.mgr Maciej Kwiecień

 


3.      Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych i BHP  st.ogn. Mariusz Grochowski
(nr tel. 91  3275617)


4.      Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych – sekc. mgr Ewelina Kędzierska
(nr tel. 91  3275613)


5.       Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych
główna księgowa –  mgr Jolanta Materka (nr tel. 91  3275615 )


6.     Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich- technicznych
st. ogn. mgr  Renata Skierska ( nr  tel. 91- 3275614)


7.     JRG PSP Kamień Pomorski i Posterunek w Międzyzdrojach
– Dowódca JRG- 
mł. bryg. mgr Krzysztof Przydryga nr  tel. 91- 3275626)
– Zastępca D- cy JRG-  kpt. Michał Wiaderski ( nr  tel. 91- 3275627)


 

Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona KPPSP Kamień Pom.

baner