Majątek jednostki

Majątek jednostki

Majątek KP PSP w Kamieniu Pomorskim

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo – materiałową według zasad określonych
w odrębnych przepisach.

I. NIERUCHOMOŚCI

Własność Skarbu Państwa

  • Kompleks budynków KP PSP w Kamieniu Pomorskim ul., Wolińska 7d
  • Budynek Posterunek JRG w Międzyzdrojach ul. Kolejowa 25

II. Budowle-budynki

Przyłącze C.O., wod.-kan., telekomunikacyjne, ogrodzenie, anteny, parkingi,

 III. Kotły i maszyny energetyczne

Agregaty prądotwórcze, kotły i piece c.o.

IV. Maszyny, urządzenia

Zespoły komputerowe  (komputery, serwery, drukarki, UPS, skanery, modemy, nagrywarki), urządzenia wielofunkcyjne, sprężarka,

V.  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Urządzenia dyspozytorskie, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, system monitoringu i łączności, wentylatory

VI Środki transportowe

Samochody pożarnicze, łódź.

VII  Wyposażenie

Meble, rzutniki, telefax, radiotelefony, aparaty telefoniczne, komputery

 

 

 

 

 

 

Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona KPPSP Kamień Pom.

baner