Home

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Adres: 72-400 Kamień Pomorski ul. Wolińska 7d

tel. 91 3275 610

fax: 38 20 132 (Sekretariat) 

fax: 38 22 628 (Stanowisko Kierowania)

Telefon Alarmowy – 998

email:    kp.kamien@szczecin.kwpsp.gov.pl

Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona KPPSP Kamień Pom.

baner