PRZYJĘCIE I DYSTRYBUCJA ŚOI DO SZKÓŁ POWIATU KAMIEŃSKIEGO

PRZYJĘCIE I DYSTRYBUCJA ŚOI DO SZKÓŁ POWIATU KAMIEŃSKIEGO

W dniu 27 sierpnia w godzinach popołudniowych do Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim dotarł transport środków ochrony indywidualnej z
Agencji Rezerw Materiałowych a dostarczony przez Pocztę Polską.

Następnego dnia 28 sierpnia od rana strażacy PSP jak i OSP zajmowali się dystrybucją ŚOI
do szkół zgodnie ze złożonymi wcześniej zamówieniami na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Środki dezynfekujące zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego posłużą do
wyposażenia klas, korytarzy oraz innych miejsc przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży
szkolnej.
Opracowanie: KP PSP Kamień Pomorski
Zdjęcia: KP PSP Kamień Pomorski