Na sesji o bezpieczeństwie

W dniu 8 kwietnia 2019 r. w Kamieniu Pomorskim odbyła się V sesja Rady Powiatu, na której jednym z punktów było przedstawienie działalności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w powiecie. Informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu kamieńskiego oraz sprawozdanie z działalności KP PSP w Kamieniu Pomorskim w 2018 roku przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim mł. bryg. Roman Pikulski.

W swoim wystąpieniu omówił działalność kontrolno-rozpoznawczą PSP, zagadnienia logistyczne PSP i OSP oraz działalność interwencyjną. Poinformował radnych również o dotacjach dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ostatnich latach: jednostek OSP w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, jednostek spoza ksrg dofinansowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacja Ministra Sprawiedliwości.

Podziękował władzą samorządowym za współpracę i coroczną pomoc w działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Robert Cyburt