Ćwiczenia przeciwpowodziowe “COFKA 2019”

21.03.2019r od godziny 7:50 rozpoczęły się ćwiczenia przeciwpowodziowe na terenie gminy Kamień Pomorski.W ćwiczeniach brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim oraz terenowe jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kamieńskiego tj. OSP Dziwnów,OSP Troszyn,OSP Jarszewo,OSP Trzebieszewo,OSP Kołczewo,OSP Rozwarowo. Celem ćwiczeń było usprawnienie działań w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia powodziowego na obszarach bezpośrednio zagrożonych w tym przypadku była to miejscowość Grabowo.Ćwiczenia podzielone zostały na dwie części tj.część teoretyczną na której omówiono zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia ,omówiono zasady BHP oraz przedstawiono główne założenia i cele do osiągnięcia, oraz część praktyczną.W  części praktycznej zrealizowano trzy epizody. Pierwszy epizod polegał na zbudowaniu wału przeciwpowodziowego na odcinku 100mb z wykorzystaniem rękawa przeciwpowodziowego oraz worków z piachem.Czynności wykonane w epizodzie miały na celu zabezpieczenie przed przerwaniem wału.Drugi epizod polegał na ewakuacji w jak najkrótszym czasie 100 osób z miejscowości Grabowo drogą wodną w bezpieczne miejsce z wykorzystaniem 3 łodzi ratowniczych.Trzeci  epizod polegał na przepompowaniu wody z terenów zalanych przy użyciu pomp pożarniczych oraz samochodu wężowego zakładając wydajność 10m3 /min. W ćwiczeniach osiągnięto założone cele,które podsumowano na zbiórce.   opracowanie: kpt.Michał Wiaderski  KPPSP Kamień Pomorski       zdjęcia: kamienskieinfo