Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – ,, Młodzież Zapobiega Pożarom “

7 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. OTWP ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Dzieci i młodzież wykazują się znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz znajomością historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem OTWP na szczeblu gminy był Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Kamieniu Pomorski wraz z Urzędem Miejskim w Kamieniu Pomorskim. Eliminacje gminne (część pisemna i ustna) odbyły się w trzech  grupach wiekowych, reprezentowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim, Szkoły Podstawowej we Wrzosowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim.  Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy, a także awans do eliminacji powiatowych.  Wyniki eliminacji:

I grupa

I miejsce – LENA BIELAWSKA – SP Nr 1 Kamień Pomorski

II miejsce – OLIWIA UJAZDA – SP Nr 1 Kamień Pomorski

III miejsce – DOMINIKA BIELAWSKA – SP Nr 1 Kamień Pomorski

II grupa

I miejsce – MICHAŁ MIŚKO – – SP Nr 1 Kamień Pomorski

II miejsce – ZUZANNA WAWRZYNIAK – SP Nr 1 Kamień Pomorski

III miejsce – WIKTORIA KOWALSKA – SP Nr 1 Kamień Pomorski

III grupa

I miejsce – KACPER KONONIUK – LO w Kamień Pomorski

II miejsce – DOMINIKA RACZYŃSKA – LO w Kamień Pomorski

III miejsce – WERONIKA BŁĘDOWSKA – LO w Kamień Pomorski

Wszyscy uczestnikom turnieju i opiekunom przygotowującym dzieci i młodzież do eliminacji składamy serdeczne gratulacje. Jednocześnie informujemy, że eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się  22 marca 2019 r. o godz. 1000 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.  Opracowanie: UM Kamień Pomorski                        zdjęcia: UM Kamień Pomorski