Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP powiatu kamieńskiego

W dniu 01.12.2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim odbył się egzamin, który zakończył kurs uzupełniający z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Szkolenie było dedykowane przede wszystkim dla druhów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe przed wejściem w życie nowego programu szkoleń w 2015 roku. Podczas szkolenia przeprowadzono zajęcia teoretyczne. Następnym etapem były zajęcia praktyczne podczas, których ćwiczono prawidłowe posługiwanie się hydraulicznymi narzędziami ratowniczymi, zapoznano z prawidłowym organizowaniem akcji ratownictwa technicznego oraz z metodami uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów.
Szkolenie z pozytywnym wynikiem ukończyło 29 strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kamieńskiego.
Opracowanie: st. sekc. Marek Kruczek                           zdjęcia: st. sekc. Marek Kruczek