Odprawa kadry kierowniczej KP PSP w Kamieniu Pomorskim z jednostkami OSP powiatu kamieńskiego

W dniu 14.11.2018 r. odbyła się odprawa kadry kierowniczej KP PSP w Kamieniu Pomorskim z przedstawicielami jednostek OSP powiatu kamieńskiego. Po przywitaniu gości przez Komendanta Powiatowego zapoznano wszystkich z ogólnopolską kampanią edukacyjno – informacyjną ,, Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa “. Następnie omówiono temat dotyczący wydatków na potrzeby remontowe strażnic jednostek OSP, organizacji szkoleń, ćwiczeń i oraz bezpieczeństwa ratowników podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

W odprawie udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Kamieniu Pomorskim mł. bryg. Roman Pikulski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Robert Cyburt, Zastępca Dowódcy JRG kpt. Michał Wiaderski, st. technik ds. operacyjno – szkoleniowych st. sekc. Marek Kruczek oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kamieniu Pomorskim dh Michał Opowicz.

 

Opracowanie: st.sekc. Marek Kruczek      zdjęcia: st.sekc. Marek Kruczek