Pożegnanie Komendanta Powiatowego

W dniu 31.01.2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim odbyła się uroczysta zbiórka pożegnania odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego mł.bryg. Tomasza Weremczuka. W uroczystej zbiórce uczestniczyli funkcjonariusze PSP ,pracownicy cywilni, emeryci oraz przedstawiciele władz OSP powiatu kamieńskiego. Podczas pożegnalnej zbiórki nie zabrakło emocji związanych z wydarzeniem, w tle pojawił się smutek, łza jak i również  odrobina radości w osobie odchodzącego na emeryturę Komendanta. Żegnający Komendanta życzyli wszelkiej pomyślności i realizacji najskrytszych marzeń i osobistych planów.

 

 

Przebieg  służby pożarniczej mł. bryg. Tomasza Weremczuka:

 

– 01.09.1994 r. do 10.05.1996 r. SA PSP Poznań – kadet,

– 01.06.1996 r. do 31.12.1998 r. KR PSP Świnoujście – dowódca zastępu,

– 01.01.1999 r. do 30.04.2000 r. KP PSP Kamień Pomorski – dowódca zastępu,

– 01.05.2000 r. do 30.06.2011 r. – zastępca dowódcy JRG,

– 01.07.2011 r. do 27.02.2012 r. – zastępca komendanta,

28.02.2012 r. do 31.01.2018 r. – Komendant Powiatowy PSP.

 

 

Pan mł. bryg. Tomasz Weremczuk pełnił służbę  od  24 lat. Swoją służbę zaczął w 1994 roku jako kadet w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, gdzie po jej ukończeniu w 1996 roku został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej PSP w Świnoujściu. W 1999 roku rozpoczyna służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim, w której pracuje do końca. Była to  służba na podziale bojowym, w systemie codziennym, w tym pełnienie funkcji dowódczych. Służba związana z wyjazdami do pożarów i innych zdarzeń np. wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń. Praca w środowisku mało przyjaznym dla człowieka, gdzie niejednokrotnie trzeba stawić czoła ludzkiej tragedii, kontakt z różnymi niebezpiecznymi sytuacjami często w miejscach o dużym zadymieniu, w skrajnych przedziałach temperatur i o różnych godzinach, także w porze nocnej. Służba ta jest związana z bardzo dużym stresem. Pan Tomasz Weremczuk od 2012 roku pełnił funkcje Komendanta Powiatowego, więc ponosił odpowiedzialność za podwładnych oraz kierował  akcjami, co jest związane z dodatkowym stresem. Równocześnie kierował i był odpowiedzialny za zespół ludzi.Za swoją pracę wielokrotnie wyróżniany i odznaczany.

 

W uznaniu zasług w czasie pełnienia służby  wielokrotnie odznaczany medalami i tak:

– 2004 brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa,

– 2006 srebrny medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju,

– 2009 srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa,

– 2011 srebrną odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego,

– 2012 brązowy medal za długoletnią służbę,

– 2013 brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej,

– 2014 medal za zasługi dla Policji,

– 2015 złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

 

Opracowanie: kpt. Michał Wiaderski               zdjęcia:archiwum KPPSP