Ulatniający się gaz w budynku mieszkalnym

19.12.2017 roku o godzinie 07:56 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wpłynęła wiadomość od mieszkańca budynku socjalnego w Miłachowie,z której wynikało że w budynku jest wyczuwalny zapach gazu prawdopodobnie na skutek rozszczelnienia się instalacji gazowej.Z informacji zebranych wynikało,że w budynku socjalnym przebywa kilka osób.Dyżurny SKKP do zdarzenia niezwłocznie zadysponował 2 zastępy GBARt i GCBARt z JRG Kamień Pomorski oraz powiadomił o zdarzeniu Pogotowie Gazowe.Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów ratowniczych, Kierujący Działaniami Ratowniczymi przekazał informację, że faktycznie wokół budynku wyczuwalny jest zapach gazu.Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ,ewakuacji mieszkańców oraz sprawdzeniu czujnikiem wielogazowym skrzynek gazowych oraz jednego lokalu do czasu przybycia Pogotowia Gazowego.Po przybyciu na miejsce Pogotowia Gazowego pracownicy sprawdzili instalację swoimi urządzeniami pomiarowymi i stwierdzili rozszczelnienie jednej ze skrzynek.Natychmiast odłączono dopływ gazu do całego budynku Działania zakończono.
opracowanie:kpt.Michał Wiaderski KPPSP Kamień Pomorski       zdjęcia: kamienskieinfo