Podtopienia budynków,zagrożenie p.powodziowe na wałach

30.10.2017 r. o godzinie08.58.do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Kamieniu Pomorskim od Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja,że w miejscowości Borucin gm.Kamień Pomorski w wyniku cofki z bałtyku podtopiona została posesja wraz z budynkiem mieszkalnym, zagrożona jest skrzynka energetyczna do której wdziera się woda z rzeki Niemica.Dyżurny SKKP w Kamieniu Pomorskim do zdarzenia niezwłocznie zadysponował 1 zastęp GCBARt z OSP KSRG Trzebieszewo celem rozpoznania zagrożenia.Po dotarciu na miejsce zastępu Kierujący Działaniami Ratowniczymi po rozpoznaniu sytuacji podał informację,że konieczne będzie ułożenie wałów ochronnych na odcinku około 50 metrów celem zabezpieczenia posesji przed wdzierającą się wodą.Dyżurny SKKP poinformował o zdarzeniu Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamieniu Pomorskim w celu dostarczenia worków oraz odpowiedniej ilości piasku niezbędnego do budowy wału ochronnego,jednocześnie na miejsce zdarzenia skierował dodatkowe siły i środki tj.2 zastępy GBARt i SLRR z JRG Kamień Pomorski oraz 1 zastęp GBA z Wojskowej Straży Pożarnej w Dziwnowie.Po dostarczeniu worków i piachu działania zastępów ratowniczych polegały na zbudowaniu wału ochronnego p.powodziowego wysokiego ok.30cm na odcinku ok 50 mb z wykorzystaniem 150 worków.Po zbudowaniu wału pouczono właściciela o konieczności stałego monitorowania poziomu wzbierającej wody.
O godzinie 10:12 do SKKP w Kamieniu Pomorskim, wpłynęło kolejne zgłoszenie związane z silnym północnym wiatrem,który wpycha wodę w głąb lądu.Informacja dotyczyła przerwania wału p.powodziowego na rzece Niemica w miejscowości Chrząstowo gm.Kamień Pomorski.Z informacji od zgłaszającego wynikało,że wał został przerwany woda wylewa się na okoliczną łąkę na której znajduje się wypasane bydło.Dyżurny SKKP do zdarzenia zadysponował 1 zastęp GBARt z OSP KSRG Gostyń 1 zastęp SLOP z JRG Kamień Pomorski o zdarzeniu poinformował GCZK w Kamieniu Pomorskim z poleceniem dostarczenia w rejon prowadzonych działań piachu i worków. Po dojeździe JOP okazało się że woda przelewa się przez wał na szerokości około 2 metrów. Wał namięka, jest zagrożenie przerwania.KDR polecił zadysponowanie większej ilości sił i środków celem zabezpieczenia i podniesienia  wału workami z piachem.Do działań zostały skierowane dodatkowe siły i środki, które zakończyły działania w Borucinie tzn.OSP Trzebieszewo oraz WSP Dziwnów.Działania zastępów polegały na podwyższeniu zagrożonego wału p.powodziowego.
O godzinie 18:05 do SKKP wpłynęła kolejna informacja, że  cofa się woda z rzeki na posesję w Borucinie i przelewa się przez wcześniej ułożone worki z piachem.Dyżurny SKKP do zdarzenia niezwłocznie zadysponował 1 zastęp GCBARt z OSP KSRG Trzebieszewo, 1 zastęp GBARt z OSP KSRG Jarszewo ,1 zastęp GLBAM z OSP Stawno oraz zastęp GCBARt z JRG Kamień Pomorski.Po dojeździe JOP okazało się, że zagrożony jest budynek mieszkalny i skrzynka energetyczna, woda przelewa się przez wcześniej ułożony wał z worków. Zarządzanie Kryzysowe organizuje worki i piasek.Działania zastępów polegały na wzmocnieniu i podwyższeniu wcześniej usypanego wału z wykorzystaniem dodatkowych 300 worków z piachem oraz odpompowaniu wody z zalanej posesji.
opracowanie: kpt.Michał Wiaderski  KPPSP Kamień Pomorski       zdjęcia:kamienskieinfo