KIEROWNICTWO KP PSP w KAMIENIU POMORSKIM:

Komendant Powiatowy PSP – mł. bryg. mgr Roman Pikulski (nr tel. 913275611)


Zastępca Kom. Powiatowego PSP – mł. bryg. mgr Robert Cyburt (nr tel. 913275612)


Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim

kpt. Michał Wiaderski (nr tel. 91 3275627)


Obsada komórek organizacyjnych:


1.      Wydział ds. operacyjno szkoleniowych i łączności oraz spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych:  st.technik ds. Operacyjno- Szkoleniowych mł.ogn. mgr Marek Kruczek (nr tel. 91  3275619), inż. Ireneusz Guglas (nr tel. 91  3275616),


2.   Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego(SKKP) (tel. 998-na terenie powiatu) st.kpt. Waleria Wójcik, st.kpt. mgr Maciej Kwiecień, st.ogn.mgr Joanna Rucińska,  st.ogn.mgr inż. Dawid Szymanek , st. ogn. Artur Rzetecki 


3.      Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych i BHP – (nr tel. 91  3275617) st.ogn. Mariusz Grochowski


4.      Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych– sekc. mgr Ewelina Kędzierska (nr tel. 91  3275613)


5.       Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych główna księgowa –  mgr Jolanta Materka (nr tel. 91  3275615 )


6.     Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich- technicznych st.ogn. mgr  Renata Skierska ( nr  tel. 91- 3275614)


7.     JRG PSP Kamień Pomorski i Posterunek w Międzyzdrojach,                        Dowódca JRG– mł. bryg. mgr Krzysztof Przydryga  nr  tel. 91- 3275626)                Zastępca D- cy JRG-  kpt. Michał Wiaderski ( nr  tel. 91- 3275627)