PODSUMOWANIE POŁOWY WAKACJI W POWIECIE KAMIEŃSKIM

W lipcu 2014 roku strażacy Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli w 119 zdarzeniach. Z czego 35 pożarów, 80 miejscowych zagrożeń i 4 alarmy fałszywe. W porównaniu do lipca 2013 roku (96 zdarzeń, 24 pożary, 67 miejscowe zagrożenia i 5 alarmów fałszywych) nastąpił wzrost ilości zdarzeń.

Na 35 pożarów złożyło się: 14 pożarów traw w tym 2 na nasypie kolejowym, 6 śmieci, 2 pożary balotów siana. Pozostałe to pojedyncze pożary: trzciny, drzewa, słomy, poszycia leśnego, konstrukcji na placu zabaw, maszyny rolniczej, agregatu powietrznego, zboża, baraku, garażu, kempingu, samochodu osobowego, koparko-ładowarki.

Na 80 miejscowych zagrożeń złożyło się: 4 ratowanie zwierząt, 21 powalonych bądź połamanych drzew głównie na drogach, 8 izolowanych zdarzeń medycznych (zabezpieczenie do czasu przybycia pogotowia, bądź udzielenie pierwszej pomocy), 3 pomoc pogotowiu, 3 pomoc policji w poszukiwaniu zaginionej osoby. Pozostałe zdarzenia to: zadymienie w mieszkaniu, usuwanie agresywnych owadów głównie w obiektach użyteczności publicznej, uwięziony mężczyzna w mieszkaniu, zabezpieczenie szyby nad wejściem do uzdrowiska, zabezpieczenie butli gazowej, zabezpieczenie próby wyskoczenia z okna, pomoc policji w poszukiwaniu skradzionych rzeczy na akwenie wodnym.

Odnotowano również 10 kolizji i wypadków, w których obrażenia odniosło 8 osób.

Tekst kpt. mgr Robert Cyburt