Ćwiczenia Posejdon 2010

Dnia 22.06.2010 r. na redzie portu Świnoujście pojawia się statek m/s POSEJDON 2010 i zgłasza zamiar wejścia do portu. Zaniepokojenie służb kontroli ruchu statków wzbudza  rozbieżność pomiędzy  danymi z automatycznego systemu AIS i informacjami podanymi przez załogę. Kuter wysłany przez Morski Oddział Straży Granicznej w celu kontroli zostaje ostrzelany z broni maszynowej. Wkrótce okazuje się, że statek opanowany został przez grupę terrorystów którzy grożąc wysadzeniem jednostki wraz z jego załogą w pobliżu instalacji portowych żądają miliona dolarów w gotówce oraz uwolnienia i dostarczenia na statek sześciu groźnych przestępców.
W takich okolicznościach rozpoczęły się ćwiczenia „Współdziałaniu służb administracji państwowej z formacjami MSWiA i MON w obliczu ataku terrorystycznego na statek i obiekty portowe”. Ideą ćwiczenia było sprawdzenie istniejących i ewentualne wypracowanie lepszych procedur współdziałania formacji i instytucji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne.
Coraz większy ruch turystyczny oraz planowana rozbudowa portu w Świnoujściu skłoniły Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do zainicjowania ćwiczeń zawierających wiele trudnych elementów jak udaremnienie ataku terrorystycznego na instalacje portowe, uprowadzenia zakładników, skażenia wód terytorialnych niebezpiecznymi substancjami. W ćwiczeniu aktywnie uczestniczyła jednostka „Grom”, Policja (w tym antyterroryści i patrol wodny), saperzy, chemicy i okręty Marynarki Wojennej, studenci i załoga statku szczecińskiej Akademii Morskiej, Państwowa Pożarna, służby Urzędu Morskiego oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Infrastruktury, a także ABW. Gościny i wsparcia logistycznego udzielił Starosta Kamieński.
O świcie grupy szturmowe unieszkodliwiły terrorystów i odbiły zakładników, chemicy zneutralizowali niebezpieczne substancje, saperzy rozbroili ładunki wybuchowe, poszkodowani zostali przetransportowani na ląd i do szpitala a kierownictwo ćwiczenia i dowódcy grup przystąpili do wstępnego podsumowania wspólnych działań. Docelowo, szczegółowa analiza wielu nieścisłości i luk prawnych a także konfliktów kompetencyjnych pomiędzy uczestniczącymi w ćwiczeniu instytucjami i formacjami zostanie przedstawiona Ministrowi Infrastruktury. Okazuje się bowiem, że to właśnie, a nie braki w sprzęcie, czy wyszkoleniu mogłoby być przyczyną dramatycznego rozwoju zdarzeń, gdyby taka sytuacja wydarzyła się naprawdę. Likwidacja takich „zacięć” było głównym celem ćwiczenia.

Dodaj komentarz