WYKOLEJENIE POCIĄGU

WYKOLEJENIE POCIĄGU

W dniu 18 listopada 2013 r. o godzinie 320 wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim zgłoszenie o wykolejeniu pociągu w miejscowości Warnowo. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na szlaku kolejowym relacji Szczecin – Świnoujście na wysokości stacji kolejowej Warnowo (około 400 metrów od stacji PKP w kierunku Świnoujścia) doszło do wykolejenia się wagonów towarowych (cysterny z olejem opałowym ciężkim nr substancji ONZ 90/3082). Ze składu kolejowego wypadło z torów siedem cystern z tego w trzech doszło do wycieku (dwie cysterny rozszczelnione z jednej olej opałowy wycieka spod pokrywy). W wyniku  rozszczelnienia doszło do wycieku oleju na torowisko oraz drogę gruntową przy torach. Cały skład pociągu stanowiły: lokomotywa i 34 wagony. Dwadzieścia wagonów pociągniętych zostało na znaczną odległość, 7 wagonów wykoleiło się, a pozostałych 7 pozostało na torach. Na miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności zadysponowano pięć zastępów Straży Pożarnej. Powiadomiono oficera operacyjnego oraz  Komendanta Powiatowego i jego Zastępcę. Wszyscy udali się na miejsce zdarzenia. Powiadomiono również Starostę Kamieńskiego, Zarządzanie Kryzysowe, Policję, Sanepid, Ochronę Środowiska, Nadleśnictwo Międzyzdroje. Zadysponowano dwa samochody ratownictwa chemiczno-ekologicznego i jeden ciężki techniczny z grupy SGRCHEM-EKO JRG nr 2 Szczecin. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Sprawdzono czy nie ma osób poszkodowanych. Ustalono rodzaj substancji i wyznaczono strefę zagrożenia. Usypano wał chroniący przed rozprzestrzenianiem się rozlewu. Uszczelniono wycieki spod pokrywy cysterny. Ciągle zabezpieczano teren zdarzenia, monitorowano rozlewisko i wykolejone cysterny. W związku z brakiem zagrożeń  uznano sytuacją za stabilną. Po przybyciu kierownictwa KP PSP utworzono sztab ze stałym miejscem kierowania, do którego dołączyła grupa operacyjna KW PSP Szczecin. Kilkakrotnie w sztabie organizowano spotkania z przedstawicielami PKP, przewoźnikiem oraz służbami ratowniczymi i porządkowymi znajdującymi się na miejscu zdarzenia. Na spotkaniach wypracowywano etapy prowadzenia działań. Na miejsce zdarzenia przybył pociąg PKP Energetyka (trakcyjny). W związku z przewidywanymi długotrwałymi działaniami zadysponowano kontener logistyczny z KP PSP Stargard Szczeciński oraz zorganizowano gorące napoje i posiłki regeneracyjne przez Urząd Gminy Wolin. Następnie przybył pociąg ratowniczo-techniczny ciężki PKP (dźwig EDK-1000 + wóz gąsienicowy WZT-2). Sekcja energetyczna PKP prowadziła demontaż sieci trakcyjnej, tworząc dostęp dla ciężkiego sprzętu. Na miejsce dotarła firma czyszcząca ze Szczecina, która zbierała rozlany olej z powierzchni ziemi i torów. Przy pomocy koparko-ładowarki usypano drogę w poprzek torowiska z piasku i tłucznia dla wzmocnienia i utworzenia przejazdu na drugą stronę szlaku kolejowego. Przed godziną 19 przybył na miejsce samochód ciężki ratownictwa chemicznego z Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN S.A., aby przepompować olej opałowy ciężki z wykolejonych cystern. Straż Pożarna prowadziła stałe zabezpieczenie miejsca akcji i oświetlała teren zdarzenia. Przez całą noc przepompowywano olej do podstawionych cystern.

Dzień 19.11.2013r.

Przez cały dzień przepompowywano olej do podstawionych cystern. Przy pomocy koparek firma rozpoczęła zbieranie oleju wraz z ziemią na podstawione ciężarówki. Po południu pojazd techniczny gąsienicowy PKP usunął jedną cysternę z torowiska. Przez całą noc przepompowywano olej do podstawionych cystern.

Dzień 20.11.2013r.

Przez cały dzień przepompowywano olej do podstawionych cystern. W ciągu dnia firma prowadziła dalsze zbieranie rozlanego oleju i ziemi, koparko-ładowarką i załadowano nią kolejne  ciężarówki, które wywiozły odpady do utylizacji.

Przyjechały dwa samochody do przepompowywania oleju z firmy ze Szczecina. Wóz gąsienicowy zaczął usuwać puste cysterny z torowiska od strony Świnoujścia.

Pracę zakończyła Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN z Płocka (6 ludzi + 2 samochody). Straż Pożarna oświetla teren.

Około godziny 18.30 w wyniku ściągania drugiej cysterny przez wóz gąsienicowy dochodzi do wylania się z niej pozostawionej w niej zawartości ciężkiego oleju opałowego na glebę. Jednostki Straży Pożarnej znajdujące na miejscu działań obkopały  teren ograniczając rozlewisko na obszarze około 90 m2.

Dzień 21.11.2013

Ściągnięto część torowiska robiąc dostęp do cystern. Odciągnięto trzecią i czwartą cysternę.

Firma przepompowująca olej zakończyła działania i odjechała z miejsca zdarzenia. Trwają działania mające na celu usunięcie cystern z torów. Przed godziną 12 usunięto piątą cysternę z toru (do usunięcia pozostały 2 cysterny).

W związku z awarią czołgu (rozpoczęcie naprawy lub wymiana powyżej 6 godzin), przy pomocy którego usuwano cysterny z torów i brakiem zagrożenia na miejscu zdarzenia, zakończono działania zabezpieczające przez Straż Pożarną. Miejsce zdarzenia przekazano protokolarnie Zastępcy Dyrektora PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie. Na miejscu zdarzenia pozostała firma, która w dalszym ciągu usuwa ciężki olej opałowy z terenu zanieczyszczonej warstwy gruntu.

W czasie trwania działań prowadzone były podmiany ratowników. Ponadto przez wszystkie dni prowadziły swoje czynności służby, instytucje i komisje wyjaśniające przyczyny i skutki zdarzenia.

Całość prowadzonych działań zabezpieczała Służba Ochrony Kolei, Policja Straż Graniczna oraz wynajęte firmy ochroniarskie.

 

W tym czasie przybyli na miejsce działań:

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP, Dyrektor Wydziału Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starosta Kamieński, specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa, Z-ca Burmistrza Wolina, inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wolinie, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, KW Policji Wydział Dochodzoniewo-Śledczy, Z-ca Dyrektora PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie, przedstawiciele Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Kamieniu Pomorskim, przedstawiciele Ochrony Środowiska Starostwa, Transportowy Dozór Techniczny PKP, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska, Straż Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego, Przedstawiciel PKN Orlen Eco stanowisko ds. ochrony środowiska Aleksandra, Kierownik PKN Orlen Świnoujście, Z-ca Prokuratora Okręgowego Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim.