Powiatowe obchody Dnia Strażaka

W dniu 19.05.2012 roku o godzinie 10.00 mszą świętą w kamieńskiej katedrze rozpoczęły się Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kamieniu Pomorskim.Mszę poprowadził kapelan powiatowy strażaków ks.dziekan Dariusz Żarkowski. Po mszy o godzinie 11.15 rozpoczął się uroczysty apel pod siedzibą miejskiego ratusza.W apelu udział wzięli strażacy PSP i OSP z terenu powiatu kamieńskiego oraz zaproszeni goście:Poseł na Sejm RP Konstanty Tomasz Oświęcimski, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Henryk Ciegiełka, V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie dh Franciszek Gródecki, przedstawiciele pozostałych służ mundurowych powiatu kamieńskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych.

W związku z obchodami Dnia Strażaka oraz 20 leciem istnienia Państwowej Straży Pożarnej awansowani na wyższy stopień służbowy zostali

na stopień kapitana – mł.kpt.Waleria Wójcik

na stopień starszego aspiranta – asp.Tomasz Nowowiejski

na stopień starszego ogniomistrza – ogn. Dariusz Krzemieniecki

na stopień ogniomistrza – mł.ogn.Joanna Rucińska, mł.ogn. Jarosław Krupa

na stopień starszego sekcyjnego – sekc. Grzegorz Trościanko, sekc. Grzegorz Truszkiewicz

na stopień starszego strażaka – str.Mariusz Janiszewski,str. Piotr Podgórski, str. Kamil Szymanek

Zarżąd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą nadał :

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa – 8. druhom OSP z terenu powiatu kamieńskiego

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa – 2. druhom OSP z terenu powiatu kamieńskiego

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa – 8. druhom OSP z terenu powiatu kamieńskiego

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z okazji 20 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Okolicznościowym Dyplomem wyróżnił:

mł.bryg.w st.spocz. Stanisława Misztela

st.ogn. Ireneusza Gadzinowskiego

st.ogn. Dariusza Krzemienieckiego

Po wręczeniu nominacji na wyższy stopień,odznaczeń oraz dyplomów okolicznościowych głos zabrali zaproszeni goście,którzy jednomyślnie podziękowali strażakom za pełnioną służbę, gotowość, za owocną wzajemną współpracę na rzecz społeczności lokalnej i ziemi kamieńskiej oraz przekazali serdeczne życzenia dla samych strażaków i ich rodzin.

Po zakończeniu apelu ok. godziny 12.00 odbył się poczęstunek grochówką strażacką podaną z tradycyjnej kuchni polowej i tym samym rozpoczął się strażacki piknik edukacyjny przy nabrzeżu kamieńskim z okazji 20- lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej.Podczas pikniku dla mieszkańców powiatu kamieńskiego, zaproszonych gości ,strażaków PSP i OSP przygotowane zostały szkolenia i pokazy z udzielania pierwszej pomocy medycznej,gaszenia substancji oleistych przy użyciu gaśnicy proszkowej, każdy z chętnych mógł podjąć próbę udzielenia pomocy medycznej, ugasić pożar oleju oraz założyć pełen ekwipunek strażaka-ratownika. Strażacy przygotowali również pokazy z zakresu ratownictwa wysokościowego,wodnego, technicznego oraz gaszenia pożaru samochodu.Dla dzieci przygotowano wiele konkursów i zabaw, gdzie niewątpliwie największą atrakcją okazały się przejażdżki podnośnikiem hydraulicznym na niewielkie wysokości.

Dodaj komentarz