Międzyzdroje – Turniej Wiedzy Pożarniczej

W pięknej scenerii Sali Teatralnej Domu Kultury dzieci zmierzyły się ze swoją wiedzą  

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Celem OTWP jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Eliminacje odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko-gminnym), powiatowym, wojewódzkim, centralnym.

W dniu 10 marca 2011 roku w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W eliminacjach brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i Technikum Hotelarskiego  z terenu gminy Międzyzdroje.

Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach,  Ośrodek Pomocy Społecznej, Międzynarodowy Dom Kultury oraz Urząd Miejski w Międzyzdrojach.

Jury Turnieju stanowili funkcjonariusze KP PSP w Kamieniu Pomorskim oraz członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Międzyzdrojach.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 35 pytań. Po ocenie testu klasyfikacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa I

1. Paulina Kućko – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach

2. Kamila Piotrowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wapnicy

3. Nikola Kuczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach

Grupa II

1. Michał Kowalewski    – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach

2. Piotr Maciejewski        –  Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach

3. Michał Borkowicz – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach

Grupa III

1. Damian Wiliński – Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach

2. Anita Zawiasa – Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach

3. Dawid Jastrzębski – Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach.

Laureaci eliminacji gminnych OTWP są jednocześnie reprezentantami gminy Międzyzdroje w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 25 marca 2011 r. w Kamieniu Pomorskim.

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc z każdej grupy otrzymali również nagrody rzeczowe sfinansowane przez  OPS w Międzyzdrojach, OSP Międzyzdroje, OSP Lubin oraz Radę Miejską w Międzyzdrojach.

Gratulujemy laureatom, jak również wszystkim uczestnikom międzyzdrojskiego turnieju.

Tekst: Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kamieniu Pomorskim druh Marian Kowalewski

Dodaj komentarz