Kronika PSP w KamieniuPomorskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, która powstała 1 stycznia 1999 roku kontynuuje tradycje wcześniej działających jednostek organizacyjnych, do których zakresu działania należało kierownictwo  i nadzór nad całokształtem ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ( rejonu).
Początek organizacji ochrony przeciwpożarowej sięga już pierwszych miesięcy po zakończeniu II Wojny Światowej, wtedy to dzięki zabezpieczeniu sprzętu przez organa Milicji Obywatelskiej strażacy z Kamienia Pomorskiego otrzymali:
– Uszkodzoną motopompę „Magirus”
– Wrak motopompy DKW
– Pompę ręczną
Na wyposażeniu Komendy znajdował się rower służbowy do poruszania się w terenie.

Komenda Powiatowa po wojnie miała swoją siedzibę w gmachu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej ( obecnie uzdrowisko CHROBRY).

Kolejnym miejscem przenosin był wyremontowany budynek straży przy ulicy Kościuszki 1.
W nowej remizie znajdowały się pomieszczenia biurowe, garażowo magazynowe OSP oraz mieszkania pracowników komendy.

W 1950 r. została przekazana dla OSP motopompa Loepolia M-800, natomiast w 1952 typowy samochód pożarniczy STAR 20 GM-8.

Pierwszym prezesem OSP w Kamieniu Pomorskim był Stanisław Wigdorczyk, z zawodu zegarmistrz. Dopiero w 1955 notuje się dalszy wzrost usprzętowienia, rozwija się także sieć straży pożarnych i w roku 1958 na terenie powiatu kamieńskiego działa 30 jednostek.

W 1962 roku na wyposażeniu straży pożarnej w Kamieniu Pomorskim był:
– STAR 20 GM-8
– Ciężarowy OPEL BLITZ z wężami i motopompą
– Motocykl BMW
– Rower

W tym czasie już działa Zawodowe Pogotowie Straży Pożarnej, służba pełniona była w systemie 24×24 z dwoma służbami wolnymi w miesiącu. Na służbie znajdowało się trzech strażaków i jeden kierowca, dyspozytorem był pracownik biurowy ( w godzinach pracy) lub strażak z podziału bojowego.
Z braku finansów w latach 60-tych zlikwidowano Zawodowe Pogotowie Straży Pożarnej pozostawiając jedynie kierowców, którzy byli jednocześnie dyspozytorami, mechanikami i wartownikami w jednej osobie. W pomieszczeniu z telefonem znajdował się przełącznik, który przełączał telefon na warsztat, aby kierowca mógł pełnić służbę dyspozytora pracując przy naprawie sprzętu.
Za czasów Władysława Gomułki wprowadzono trzyzmianowy system służby.

W 1965 roku – jak wynika z relacji Komendanta Powiatowego Zdzisława Dębowskiego w Komendzie pracowali:
OSt.ogn.poż. Ryszard Morkowski na stanowisku ds. technicznych
OSt.ogn.poż. Czesław Kot na stanowisku ds.szkoleniowych i akcji zapobiegania pożarom
Janina Rudnicka- sekretarka

W 1975 roku po pożarze na terenie kopalni ropy na wyspie Chrząszczewskiej prokurator Jan Hałuszczak wydał decyzję doposażenia straży w Kamieniu Pomorskim w nowoczesny samochód pożarniczy pod groźbą zamknięcia kopalni. Wynikiem, czego 24 lipca 1975 roku dyrekcja kopalni nabyła prosto z Targów Poznańskich jeden z eksponatów – samochód Magirus TRO TLF-16 o symbolu pożarniczym GBAPr-1,8/16/750 przekazując go jednostce OSP Kamień Pomorski.

Dnia 15 lutego 1984 roku decyzją nr 13/Or/84 Wojewody Szczecińskiego mgr inż. Stanisława Malca powołano Zawodową Straż Pożarną w Kamieniu Pomorskim kategorii „C”.

W uzasadnieniu Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej płk.poż.Inż. Janusz Pałamar umotywował potrzebę powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim dużym zagrożeniem pożarowym tego rejonu spowodowanym eksploatacją ropy naftowej oraz lokalizacją kilku znaczących zakładów pracy. Ponadto jest to miejscowość i rejon uzdrowiskowo – wczasowy, gdzie okresowo przebywa kilkadziesiąt tysięcy kuracjuszy i wczasowiczów.
Wyposażenie nowo powstałej ZSP stanowiły:
-GBAM-2/8+8
-GCBA-6/32 ( w jednostce od 05.09.1984)
-SH-18 ( w jednostce od 13.04.1987)
-GCBA- 6/32 ( 1985 w miejsce starego GCBA przekazanego do OSP Golczewo)
-GBAPr-1,8/16/750 ( stał w blaszanym garażu- jego wysokość nie pozwalała na garażowanie go w budynku komendy)

Pomieszczenia dla strażaków podziału bojowego przydzielono na piętrze budynku w dwóch pokojach i kuchni ( po jednym z lokatorów), świetlica z telewizorem znajdowała się na poddaszu a łazienka na parterze budynku. W czasie alarmu strażacy musieli zbiegać po stromych krętych schodach, przebiec przez podwórze oraz jeden garaż, aby dotrzeć do wozu bojowego.
Kierowców zakwaterowano razem z dyspozytorem na starej świetlicy, którą podzielono na małe pomieszczenia sypialne bez okien, pomieszczenie dyspozytora oraz małą świetlice z telewizorem. Do toalety i łazienki trzeba było przejść przez podwórze do drugiej klatki schodowej.
Obsadę dyspozytorów stanowili:
-Str. Ryszard Dyszel
-Plut. Regina Banaszczyk
-St.ogn. Antoni Mikulski
Kierowcami mechanikami byli:
-St.ogn. Zbigniew Kostur
-Ogn. Wacław Martyniak
-St.ogn. Lucjan Mazur
-St.ogn. Henryk Rzemieniu
-Kpr. Józef Bajda
-Ogn. Feliks Gierżatowicz
-Plut. Jerzy Depczyński
-Plut. Jacek Korycki
-St.ogn. Kazimierz Bierwiaczonek
-Kpr. Jerzy Folwarczny
Dnia 1 marca 1984 roku zostali powołani do służby:
-Eugeniusz Plumbaum z OSP Mechowo
-Andrzej Sauk z OSP Jarszewo
-Władysław Skiba z OSP Mechowo
-Kazimierz Jobell z OSP Trzebieszewo
-Jan Młynarczyk z OSP Wołowiec
-Stanisław Stanke z OSP Mechowo
-Michał Kulikowski
-Kazimierz Studnik
-Zbigniew Wróbel
Dnia 1 kwietnia powołanie do służby otrzymali:
-Cezary Barański z OSP Kłęby
-Józef Dobrowolski z OSP Kłęby
-Wiesław Mazurek z OSP Kamień Pomorski
-Andrzej Szczęch z OSP Wrzosowo
-Andrzej Wnuczyński
-Mirosław Zimecki
-Mariusz Szymański
-Zbigniew Trafny
Dnia 1 maja powołano do służby Jana Skibę z OSP Mechowo.

Dnia 1 sierpnia 1984 roku dowódcą plutonu ZSP zostaje absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu mł.chor.poż. Daniel Kowaliński – jego miejscem zakwaterowania został gabinet komendanta w godzinach od 15.00 do 7.30. W grudniu przydzielono mu pokój z kuchnią na poddaszu Komendy Powiatowej.
W tym czasie obsadę Komendy Rejonowej Straży Pożarnej stanowili:
-Mjr.poż. Zdzisław Dembowski – komendant
-Chor.poż. Krzysztof Marcinkiewicz – stanowisko ds. operacyjno-szkoleniowych
-Ogn. Jerzy Kieliszek – stanowisko ds. prewencji
-Chor.poż. Adam Kowalski – stanowisko   ds. sprzętu
-Stanisław Szymanek – stanowisko    ds. gospodarczych
-Alicja Krzosek – stanowisko    ds. administracyjnych
-Pelagia Mikulska – robotnik gospodarczy

Dnia 1 sierpnia 1984 roku dowódcą plutonu ZSP zostaje absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu mł.chor.poż. Daniel Kowaliński – jego miejscem zakwaterowania został gabinet komendanta w godzinach od 15.00 do 7.30. W grudniu przydzielono mu pokój z kuchnią na poddaszu Komendy Powiatowej.
W tym czasie obsadę Komendy Rejonowej Straży Pożarnej stanowili:
-Mjr.poż. Zdzisław Dembowski – komendant
-Chor.poż. Krzysztof Marcinkiewicz – stanowisko ds. operacyjno-szkoleniowych
-Ogn. Jerzy Kieliszek – stanowisko ds. prewencji
-Chor.poż. Adam Kowalski – stanowisko   ds. sprzętu
-Stanisław Szymanek – stanowisko    ds. gospodarczych
-Alicja Krzosek – stanowisko    ds. administracyjnych
-Pelagia Mikulska – robotnik gospodarczy

Biura Komendy stanowiły: gabinet komendanta, sekretariat w korytarzu i jeden pokój dla pozostałych pracowników gdzie ustawiono cztery biurka i zbudowano szafę na akta zajmującą całą ścianę.

W 1986 roku ukończono projekt nowej remizy dla podziału bojowego. Wiosną strażacy przystąpili do kruszenia starego betonowego kanału i rozbiórki garaży po byłej Komendzie Rejonowej Milicji, której teren przylegał do podwórza straży. W maju wytyczono teren, położono fundamenty i mury zaczęły piąć się do góry. Uzgodniono z wykonawcą PBRol w Kamieniu Pomorskim, że dużą część pracy mają wykonać strażacy.

Budynek oddano do użytku w 1987 roku. Jego rozmiary były niewystarczające: nie było świetlicy, pomieszczenie dyspozytora było daleko od łazienki i toalety no i wreszcie w podziale bojowym były cztery duże samochody a nowych stanowisk przewidziano trzy, nie było też wyjścia do garaży z klatki schodowej. Był za to ześlizg symbol strażackiej służby. Świetlicę dla podziału bojowego wyznaczono w największej planowanej sypialni a kuchnia z konieczności musiała być w łazience obok dwóch toalet. Następnego roku z inicjatywy strażaków zrobiono pomieszczenie kuchni kosztem końca korytarza i jednej toalety. Było ciasno, ale własno. Mniejsza od naszej była podobno tylko remiza w Łobzie. Atmosfera na zmianach była niemalże rodzinna, przygotowywano wspólne posiłki a wszelkich gości nie omijał poczęstunek.

Z podziału bojowego wycofano stary GBAM-2/8+8 ( ostatni w województwie w ZSP), na jego miejsce wprowadzono GBAPr-1,8/16/750 z OSP Kamień Pomorski. Miejscowa OSP zmarła śmiercią naturalną wraz z powołaniem ZSP. Nowy samochód sprawował się nienagannie. Szczęśliwie agregat proszkowy był użyty tylko dwukrotnie w historii ZSP, pierwszy raz w 1980 roku przy gaszeniu rozdzielni prądu na stacji kolejowej w Kamieniu Pomorskim drugim razem po remoncie w czasie przeglądu agregatu 1995 roku.

1 lipca 1992 roku powstała Państwowa Straż Pożarna.

Rejon został podzielony pomiędzy Komendy w Świnoujściu ( gmina Wolin) i Gryficach ( gminy: Kamień, Dziwnów, Golczewo oraz Świerzno). W Kamieniu Pomorskim pozostała Jednostka Ratowniczo Gaśnicza pod dowództwem asp. Adama Kowalskiego, zastępcy asp. Krzysztofa Marcinkiewicza i technika asp. Stanisława Szymanka. Pięć osób przeniesiono do Komendy Rejonowej w Gryficach byli to:
-Asp. Daniel Kowaliński
-Asp. Mariusz Szymański
-Ogn. Elżbieta Doroba
-Ogn. Marek Zieliński
-Asp. Kazimierz Jobell
Komendantem Rejonowym w Gryficach był w tym czasie kpt. Józef Kołodyński.
W grudniu 1994 roku odchodzi emeryturę st.asp. Adam Kowalski, od 1 stycznia 1995 roku na stanowisko zastępcy dowódcy JRG przeniesiony zostaje asp. Daniel Kowaliński a od 1 lipca 1998 roku na stanowisko Dowódcy JRG w miejsce mł.kpt. Krzysztofa Marcinkiewicza przeniesionego do KWPSP w Gorzowie Wielkopolskim.

Z uwagi na tragiczne warunki bhp panujące w kotłowni JRG Kamień dokonano wymiany całego systemu CO. Piec koksowy zastąpiono olejowym usytuowanym w nowym wyłożonym glazurą pomieszczeniu. W 1999 roku dokonano wymiany okien na plastikowe oraz ocieplenia budynków. W 2003 roku pokryto dach komendy blacho-dachówką.

30 grudnia 1998 roku JRG Kamień otrzymała podwozie samochodu Lublin do zabudowy pod SLRt.
Z uwagi na brak miejsca w garażach JRG samochód ze zdemontowanym masztem oświetleniowym garażowany został w budynku   KP PSP.

1 stycznia 1999 roku wraz z powstaniem powiatów utworzono Komendę Powiatową PSP w Kamieniu Pomorskim, której obsadę kadrową stanowiły cztery osoby przeniesione z likwidowanej Komendy Rejonowej PSP w Nowogardzie z Komendantem mł.bryg. Aleksandrem Siemieniako, st.asp. Zbigniewem Maciągiem, st.ogn. Andrzejem Sobeckim oraz dwiema osobami z KR PSP w Gryficach: Ogn. Elżbietą Dorobą i asp. Kazimierzem Jobell.

Dnia 15 marca 1999 roku wycofano po 24 latach służby samochód Magirus GBAPr 1,8/16/750 przekazując go do OSP Wysoka Kamieńska. W prezencie Komenda otrzymała 4 nowe komputery do biur.
Nowym samochodem wchodzącym do służby został terenowy francuski RENAULT z polską zabudową Wawrzaszka i szwedzką pompą; posiadający dwie wielkie zalety: wspomaganie kierownicy oraz szybkie natarcie z ciśnieniem 40 atmosfer.

W 2000 roku nastąpiła przebudowa Komendy Powiatowej. Biura zostały zmienione na pomieszczenia po mieszkaniu służbowym, starym podziale bojowym i starej świetlicy – łącznie osiem biur, małe archiwum oraz kuchnia na piętrze wspinalni. Z jednego podwójnego garażu zrobiono nową świetlice oraz wejście do Komendy od strony ulicy Kościuszki.

W tym samym roku Powiatowe Stanowisko Kierowania znajdujące się w budynku JRG otrzymuje pierwszy komputer. Rok 2002 przynosi nowy wystrój wnętrza PSK, jest nowy stół dyspozytorski. Na początku 2003 roku pracują tam dwa komputery dyspozytora oraz trzy firm prowadzących monitoring pożarowy, trzy radiostacje, drukarki oraz inne urządzenia elektroniczne co w pomieszczeniu o wymiarach 3,8×3,5 m razem z kanapą i szafami obsługi stanowi nieznośne warunki dla pracy dyspozytorów. W związku z tym podejmuje się decyzję o likwidacji pomieszczenia dowódcy zmiany JRG i po przebiciu otworu w ścianie pomieszczenie to służy jako zaplecze dla dyspozytorów. We wrześniu 2003 roku rozpoczęto budowę nowego systemu łączności bezprzewodowej, ustawiono szafę serwera, będą nowe komputery i monitory. Brakuje miejsca, szum wiatraków chłodzących elektronikę powoduje szybkie zmęczenie a w ciepłe letnie dni pomieszczenie bucha żarem wydzielanym przez dziesiątki procesorów i zasilaczy.

Dyspozytorami w tym czasie są :
-Mł.asp. Bogumiła Zając

-St.ogn. Michał Kulikowski

-St.asp. Stanisław Szymanek

1 października 1999 roku Komendantem Powiatowym zostaje kpt. Stanisław Misztela.

kpt. MISZTELA STANISŁAW. Absolwent Szkoły Chorążych w Poznaniu. Został powołany do służby dnia 1 sierpnia 1987 roku, obejmuje wówczas funkcję Dowódcy Plutonu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyzdrojach.
1 lipca 1992 roku awansował na stanowisko Dowódcy JRG Międzyzdroje. W tym czasie współorganizuje, Komendę Rejonową oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Modernizuje także budynek JRG Międzyzdroje, który z dnia na dzień staje się nie do poznania.
1 października 1999 roku zostaje mianowany Komendantem Powiatowym KP PSP w Kamieniu Pomorskim. Organizuje oraz modernizuje Komendę Powiatową oraz JRG w Kamieniu Pomorskim i Międzyzdrojach, wdraża w życie  budowę nowego budynku KP PSP w Kamieniu Pomorskim oraz nowej Strażnicy.

Zastępcą Komendanta Powiatowego jest asp.sztab. Zbigniew Maciąg

Aspirant sztabowy ZBIGNIEW MACIĄG ma za sobą blisko 30 lat służby w Straży Pożarnej, jest absolwentem Szkoły Chorążych w Poznaniu. Został powołany do służby 18 listopada 1978 roku otrzymując stanowisko Przodownika Roty w ZSP Nowogard.
1 września 1983 roku awansował na stanowisko dowódcy sekcji. W tym czasie został wielokrotnym reprezentantem województwa Szczecińskiego w sporcie pożarniczym oraz piłce siatkowej. Wielokrotny medalista mistrzostw województwa w siatkówce, indywidualny mistrz województwa w szachach w roku 1984. Członek kadry województwa na mistrzostwa Polski.
1 lipca 1992 roku uzyskał awans na stanowisko oficera, w tym czasie współorganizuje Komendę Rejonową oraz sekcję ratownictwa wodnego . Od czerwca 1994 roku zostaje zastępcą Komendanta Rejonowego w Nowogardzie. Obejmuje wówczas dowodzenie podczas m.in. akcji wycieku amoniaku w nowogardzkiej mleczarni czy też wycieku siarkowodoru w Krochmalni Nowogard. Kieruje również działaniami gaśniczymi podczas pożarów obszarowych jak pożary lasów w latach 1994-1997. 1 stycznia 1999 roku zostaje przeniesiony do Kamienia Pomorskiego gdzie jest Zastępcą Komendanta Powiatowego. Współorganizuje Komendę Powiatową oraz modernizację Jednostki ratowniczo-gaśniczej w Międzyzdrojach. 30 kwietnia 2007 roku odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Na dzień 1 stycznia 2005 rok pozostałą obsadę osobową Komendy Powiatowej  stanowią :
-St.ogn. Elżbieta Doroba – główna księgowa
-Asp. Robert Cyburt – st. inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych
-Sekc. Aneta Dygoń – technik ds. finansowo-księgowych
-Sekc. Krzysztof Przydryga – st. technik ds. kwatermistrzowsko-technicznych
-Str. Renata Skierska – stażystka
-St.asp. Dariusz Witczak – kierownik sekcji operacyjno szkoleniowej i PSK
-St.sekc. Katarzyna Grabarek-starszy referent ds. kontrolno-rozpoznawczych
-Joanna Rucińska – starszy referent ds. kontrolno-rozpoznawczych
-Ireneusz Guglas – inspektor ds. obronnych

Komendantami powiatowymi i rejonowymi kolejno byli:
-Chorąży Witold Siennicki
-15.05.1945-01.11.1949
-Ppor.poż. Tadeusz Mazurek
-01.11.1949-01.01.1951
-Ob. Lucjan Różański
-01.01.1951-01.07.1952
-Chor.poż. Kazimierz Kuchciński
-01.07.1952-01.08.1961
-Kpt.poż. Eugeniusz Szarkowicz
-01.08.1961-01.03.1965
-Kpt.poż. Zdzisław Dębowski
-01.03.1965-01.01.1991
-Chor.poż. Adam Kowalski
-01.01.1991-01.01.1999
-Mł.bryg. Aleksander Siemieniako
-01.01.1999-01.10.1999
-Kpt. Stanisław Misztela
-01.10.1999-…

Dnia 22 czerwca 2000 roku podczas jazdy do pożaru na zakręcie doszło do kolizji samochodu GBA 2/19 Renault z samochodem osobowym w wyniku której przewrócił się wóz bojowy.

Żaden ze strażaków nie odniósł obrażeń. Ze względu na częste przypadki wywrotek tych samochodów firma Renault w 2002 roku dokonała niezbędnych przeróbek podwozia aby zapobiec podobnym zdarzeniom.

Wielkim wydarzeniem dla naszej komendy było nadanie sztandaru. Sztandar zakupiony został przez społeczeństwo powiatu kamieńskiego. Wręczony został dnia 15 maja 2004 roku, w czasie powiatowych obchodów z okazji Dnia Strażaka.

kronikę napisał Michał Dawidowski
wer.elektr. Artur Rzetecki

Dodaj komentarz