Drugi etap bezpiecznych ferii zakończony

Dzieci szczęśliwie wracają do domów z zimowego wypoczynku – wysiłki służb nie poszły na marne  

W obiektach związanych z wypoczynkiem dzieci prowadzono kontrole majce na celu przygotowanie tych obiektów (tzw. kwalifikacje) do bezpiecznego przebywania dzieci i młodzieży.

W trakcie wypoczynku dzieci, prowadzono wspólne kontrole z udziałem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz funkcjonariuszy Policji. W czasie kontroli prowadzono pogadanki z wychowawcami oraz dziećmi i młodzieżą. Poruszane były tematy bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku.

Wspólne kontrole wzbudziły większe zainteresowanie dzieci i wychowawców oraz umożliwiły szersze spojrzenie i omówienie spraw z dziedziny bezpieczeństwa.

Grupa kontrolujących przeprowadziła wspólnie 10 kontroli w obiektach, w których dzieci wypełniały czas wolny w czasie ferii zimowych.

Tekst: kpt. Krzysztof Przydryga

Zdjęcia: mł.bryg. Daniel Kowaliński i Antonina Kawecka

Dodaj komentarz