Szczecin – prezentacja innowacyjnego sprzętu

13 września w Szczecinie przy ulicy Energetyków odbyła się prezentacja szwedzkiego systemu gaśniczego “Cobra” oraz kanadyjskiego pojazdu amfibiowego ARGO

System gaszenia mgłą wodną różni się od naszego wysokiego ciśnienia dwoma parametrami. Po pierwsze – przy zastosowaniu specjalnego pistoletu (patrz zdjęcia) wydajność wodna jest bardzo ograniczona lecz ciśnienie wzrasta do 300 atm, prędkość wylotu wody na dyszy wynosi wtedy ok. 700 km/h. Skupiony strumień mgły można wtedy podawać na większą odległość. Po drugie dodając do wody specjalnego drobnego piasku uzyskujemy możliwość przebijania prądu wody przez różnego rodzaju ściany z kilkumilimetrową blachą łącznie. System pozwala obniżać temperaturę gazów spalinowych w pomieszczeniu bez potrzeby narażania strażaka na ognie żgące i inne niebezpieczeństwa. W wielu przypadkach kilkadziesiąt litrów wody wystarcza do ugaszenia pożaru w pomieszczeniu lecz, jak pokazała prezentacja – duże nagromadzenie materiałów palnych żarzących się wymaga wejścia roty z konwencjonalnym szybkim natarciem w celu dokończenia dzieła gaszenia. Pomimo, że system przewiduje podłączenie konwencjonalnej prądownicy uzyskującej większą wydajność przy ciśnieniu do 40 atm to samochody pożarnicze pokazane na filmie reklamowym posiadały konwencjonalne szybkie natarcie i dodatkowo zainstalowany system “Cobra”. Szwecja i inne bogate kraje coraz częściej stosują ten system gaszenia, jednak w naszych warunkach jego cena jest zaporową.

Kanadyjska amfibia jest bardzo ciekawym sprzętem jednak jej praktyczne zastosowanie w naszych jednostkach byłoby chyba zbyt sporadyczne. Więcej informacji o ww. sprzęcie dostępne jest na www.intervent.pl , więcej zdjęć amfibii na http://moto.onet.pl/187849,7487917,1,zdjecie.html?node=27

Dodaj komentarz