KONKURS PLASTYCZNY „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO

ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w Kamieniu Pomorskim

ul. Wilków Morskich 4, 72-400 Kamień Pomorski

tel./fax: 0913824070 / 0913820535

Kamień Pomorski, dnia  07.09.2010r

Druh Ariel Juszczak

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego

Związku OSP RP w Kamieniu Pomorskim

KONKURS PLASTYCZNY „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

W imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamieniu Pomorskim ogłaszam eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”.

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackim środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Kamieniu Pomorskim.

Udział w konkursie mogą brać dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy. Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola, II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III, III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI,  IV grupa – gimnazjum, V grupa – szkoły ponadgimnazjalne, VI grupa – dorośli.

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki itp. Każdy autor może wykonać i przesłać od 1 do 5 prac. Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych. Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką (załącznik nr 1).

Prace należy składać (lub wysyłać na adres) w Urzędzie Miejskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, Biuro Rady, inspektor ds. obrony cywilnej w terminie do 15 października 2010r do godz. 15.30.  Szczegóły konkursu na stronie www.jarszewo.osp.org.pl

Finał konkursu i powołanie Komisji konkursowej nastąpi do dnia 25 października 2010r.

Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie.

Ze strażackim pozdrowieniem

– Dh Ariel Juszczak –

Załącznik do pobrania

Dodaj komentarz